แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (สดด. 31:7) { พระองค์ทรงรู้และเข้าใจ }

“ข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์และยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะพระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทราบเรื่องความทุกข์ยากของข้าพระองค์” สดด. 31:7

แนวคิด :
– ท่ามกลางความทุกข์ใจ ท่ามกลางความทุกข์ยากของเรา พระเจ้าทรงทราบ พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็น
เพราะผู้เขียนพระคำสดุดีตอนนี้ตระหนักว่า พระเจ้าผู้ทรงรักเขาอย่างที่สุด ทรงทราบ ทรงเห็น ความทุกข์ของเขา เขาจึงมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่อยู่เฉยเป็นแน่ พระองค์จะมาช่วยเขาเป็นแน่
ดังนั้น ท่ามกลางความทุกข์นั้นเอง เขากลับเปรมปรีดิ์ได้เพราะเขารู้ว่าเขามีพระเจ้า ท่ามกลางความทุกข์ยากนั่นเองเขากลับยินดีได้เพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาด้วยความรักมั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

การประยุกต์ใช้ :
– ยามที่เรากำลังทุกข์โศกนี้ ใครเล่าจะเข้าใจเราได้ดีเท่ากับ พระองค์ผู้ทรงสร้างเรา พระเจ้าทรงทราบ พระเจ้าทรงเห็น พระเจ้าทรงเข้าใจความรู้สึกของเรา
เราสามารถระบายความในใจ ความทุกข์ใจของเราต่อพระองค์ได้ แล้วพระองค์จะทรงโปรดประเล้าประโลมจิตใจของเรา
– วันนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นใด ให้เราตระหนักว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา พระเจ้าทรงรักเราอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
แล้วโดยความมั่นใจนี้ จะนำความเปรมปรีดิ์และยินดี กลับคืนสู่ชีวิตของเรา ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างในชีวิตของเราจะเป็นเช่นไรก็ตาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s