แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (สดด.57) { รักใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ }

“เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์สูงถึงเมฆ” สดด. 57:10

แนวคิด :
ยามทุกข์ใจ ยามเผชิญอันตราย ดาวิดทำเช่นไร?
ขณะแต่งสดุดีบทนี้ดาวิดหนีตายจากาการตามล่าของกษตริย์ซาอูลผู้อิจฉาเขา ซึ่งมาพร้อมเหล่าทหารอีก 3,000 คน ดาวิดหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ ท่ามกลางความทุกข์และอันตรายนั้น ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้ขึ้น
ยามทุกข์ ดาวิด
– ร้องทูลพระเจ้า ขอพระกรุณาจากพระเจ้า
– ลี้ภัยใต้ร่มปีกของพระเจ้าจนกว่าภัยอันตรายจะผ่านพ้นไป
– ระลึกถึงพระลักษณะของพระเจ้า มีความรักมั่นคงและสัตย์ซื่อ
– สรรเสริญพระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์นั้น
จากประวัติศาสตร์เราพบว่า เมื่อดาวิดทำเช่นนั้น พระเจ้าส่งซาอูลเข้ามาถ่ายทุกข์ในถ้ำนั้นคนเดียว แล้วดาวิดก็ไว้ชีวิตซาอูล ซาอูลขายหน้ามาก แต่ดาวิดได้รับเกียรติและการยกย่อง

การประยุกต์ใช้ :
– พระเจ้าของเรานั้น “ความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์สูงถึงเมฆ” เราสามารถเชื่อใจ วางใจ ในพระองค์ได้
– วิธีตรวจดูว่าเราวางใจในพระเจ้าหรือไม่ คือ ยามทุกข์ใจ
??? เราร้องทูลพระองค์หรือเปล่า?
??? เรารอคอยจนกว่าการช่วยเหลือจากพระองค์จะมาหรือเปล่า?
??? เรายังสรรเสริญพระเจ้าได้ ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนั้นหรือไม่?

คำอธิบาย: รูปภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s