แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (สภษ. 12:25) { กังวลแล้วขาดทุน }

“ความกระวนกระวายในใจคนถ่วงเขาลง แต่ถ้อยคำที่ดีทำให้เขายินดี” สภษ. 12:25

แนวคิด :
– พระคัมภีร์เตือนเราว่า
หากเราเก็บความกังวล ความกระวนกระวาย ไว้ในใจของเรา มันจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น แต่มันจะเร่งให้ทุกอย่างแย่ลง
แต่ ถ้อยคำแห่งกำลังใจ จะช่วยให้เกิดผลในทางตรงกันข้ามกับความกังวล จะเร่งให้ทุกอย่างดีขึ้น ไม่ใช่แค่ดีขึ้นเท่านั้น แต่จะนำไปจนกระทั่งเกิดความชื่นชมยินดีในชีวิต

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราควรตัดสินใจ เลิกเก็บความกังวลไว้ในใจ เพราะมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลย แต่จะทำให้ก่อเกิดปัญหาที่ใหญ่ขึ้น
– วันนี้ เราควรเลิกพูดถ้อยคำแห่งความกังวลใจ เช่น บ่น ตัดพ้อต่อว่าตนเองหรือผู้อื่น แล้วหันมาพูดหรือรับฟังถ้อยคำแห่งกำลังใจ เช่น พูดกับตัวเองว่า “แล้วมันจะผ่านไป” , “แล้วมันจะดีขึ้น” , “มันต้องดีแน่นอน”
– โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้อยคำแห่งกำลังใจ ที่เต็มด้วยสิทธิอำนาจ มาจากพระคำของพระเจ้า เช่น
สดด. 55:22 “จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้ คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย”
รม. 8:37 “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย”
ฟป. 4:13 “ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s