แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (สภษ. 15:8-9) { พระองค์ดีใจ}

“พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังเครื่องบูชาของคนอธรรม แต่ทรงปีติยินดีในคำอธิษฐานของคนเที่ยงธรรม” สภษ. 15:8

แนวคิด :
– การกระทำใดๆก็ตาม แม้กระทั่งเป็นการทำตามกฏเกณฑ์ของพระเจ้า เช่นถวายเครื่องบูชา หรือ แม้แต่การอธิษฐาน ก็เป็นที่เกลียดชังของพระเจ้า ถ้าผู้นั้นจงใจเดินไปในทางของความอธรรม (เย่อหยิ่ง ยโส เห็นแก่ตัว เกลียดชังผู้อื่น ไม่แคร์พระเจ้า ทำตามใจปรารถนาของตนเอง)
– แต่ผู้ที่ติดตามทางของคนชอบธรรม (ถ่อมใจต่อพระเจ้า ยอมรับผิด สารภาพ รับการอภัย ตั้งใจเดินในทางที่พระเจ้าพอพระทัยโดยการช่วยเหลือจากพระองค์) คำอธิษฐานของเขาพระเจ้าอยากฟัง พระเจ้าปิติยินดี ดีใจ ชื่นใจ เมื่อเขาอธิษฐานต่อพระองค์

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ หากเรายังจงใจเดินในทางอธรรมต่อไป จงรีบกลับใจ เพราะไม่ดีแน่ๆ ถ้าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเกลียดชังทุกอย่างที่เราทำ
“พระพรห่างหาย พระเพลิงมาหา”
– ขอบคุณพระเจ้า วันนี้ โดยพระคุณของพระเจ้า โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เราเป็นคนชอบธรรมแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้า ดังนั้น เมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะดีใจ อยากฟัง และอยากตอบคำอธิษฐานของเรา
“เร็วๆเข้า มาทำให้พระเจ้าดีใจกันเถอะ!!!”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s