แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( อมส. 5:8) { พระเจ้าทรงควบคุมอยู่ }

“พระองค์ผู้ทรงสร้างกลุ่มดาวลูกไก่และดาวไถ ผู้ทรงเปลี่ยนความมืดทึบให้เป็นรุ่งเช้า ทรงทำให้กลางวันมืดเป็นกลางคืน ผู้ทรงเรียกน้ำของทะเล และเทลงบนพื้นดิน พระยาห์เวห์คือพระนามของพระองค์” อมส. 5:8

แนวคิด :
• อาโมส(ผู้เผยพระวจนะที่เป็นคนเลี้ยงแกะ) พูดถึง กลุ่มดาวที่โดดเด่นที่ผู้เลี้ยงแกะรู้จักดี คือ หมู่ดาวลูกไก่(มองด้วยตา จะเห็น7ดวง แต่ความจริงมีกว่า200ดวง) หมู่ดาวไถ
• ในข้อนี้ บริบทกำลังพูดว่า พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
Ø ผู้สร้างดวงดาวทั้งหลาย
Ø ผู้ควบคุมทุกสิ่งไม่ว่าในเวลามืดหรือเวลาสว่าง
Ø ผู้ควบคุมสิ่งต่างๆในโลกทั้งสิ้น(เอาน้ำในทะเล มารดใส่แผ่นดิน มากจนท่วมโลกก็ยังได้)

การประยุกต์ใช้ :
– ทุกอย่างที่เกิดขึ้น รอบตัวเรา และในโลกนี้ อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า
– พระเจ้าทรงยุติธรรม
– พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา พระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เราอย่างแน่นอน
“ไม่ต้องตกใจ พระเจ้าทรงควบคุมอยู่”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s