แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อสค.20:1-32) { กลับใจก่อน แล้วค่อยว่ากัน }

“และเรากล่าวแก่เขาว่า ‘พวกเจ้าแต่ละคนจงทิ้งสิ่งที่น่าขยะแขยงซึ่งนัยน์ตาของเจ้าจ้องมองอยู่เสีย อย่าทำตัวเจ้าให้มลทินไปด้วยรูปเคารพของอียิปต์ เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเจ้า” อสค. 20:7

แนวคิด :
คราวนั้นผู้พวกใหญ๋ของอิสราเอล มาหาเอเสเคียลเพื่อทูลถามพระเจ้า แต่ปรากฏว่า พระเจ้าไม่ยอมให้พวกเขาถาม [ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าพระเจ้าจะตอบเขาหรือไม่ เพราะขนาดจะถามพระเจ้ายังไม่ให้ถามเลย]
??? เป็นไปได้อย่างไร ? ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ?
ก็เพราะ พวกเขาทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน เหมือนกับบรรบุรุษของเขา
– พระเจ้าปฏิญาณว่าจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา อวยพรพวกเขา จะช่วยเขาจาการเป็นทาสในอียิปต์
– พระเจ้าสั่งให้เขา “แต่ละคน จงทิ้งสิ่งที่น่าขยะแขยงซึ่งนัยน์ตาของเจ้าจ้องมองอยู่เสีย อย่าทำตัวเจ้าให้มลทินไปด้วยรูปเคารพของอียิปต์”
• ปรากฏว่า พวกเขา ไม่ยอมทำตาม พระเจ้าลงโทษพวกเขาให้ตกเป็นทาสในอียิปต์เป็นเวลานาน
Ø แต่พระเจ้าก็ยังคงเมตตาเขานำเขาออกมาจากอียิปต์ อยู่ดี

– พระเจ้าปฏิญาณว่าจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา อวยพรพวกเขา จะนำเขาไปยังดินแดนที่ แผ่นดินมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ เป็นแผ่นดินงามที่สุดของแผ่นดินทั้งหมด
– พระเจ้าประทานกฏเกณฑ์ที่ดำรงชีวิต ให้เขา ทำตาม
• ปรากฏว่า พวกเขา ไม่ยอมทำตาม พระเจ้าลงโทษพวกเขาให้วนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่นาน(40ปี)
Ø แต่พระเจ้าก็ยังคงเมตตาเขานำเขาเข้าไปยังแผ่นดินคะนาอันอยู่ดี

– พระเจ้าปฏิญาณว่าจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา อวยพรพวกเขา ในแผ่นดินคะนาอันนี้
– พระเจ้าสั่งเขาว่า “อย่าดำเนินตามกฎเกณฑ์บรรพบุรุษของเจ้า หรือรักษากฎหมายของเขา หรือทำให้ตัวเจ้าเป็นมลทินไปด้วยรูปเคารพของเขา”
• ปรากฏว่า พวกเขา ไม่ยอมทำตาม แต่กลับทำทุกอย่างที่พระเจ้าห้าม สิ่งต่างๆที่พระเจ้าเกลียดชัง และทำชั่วร้ายหนักกว่าบรรพบุรุษของเขาเสียอีก(เช่น เอาคนไปเผาบูชายันต์รูปเคารพ เป็นต้น) พระเจ้าลงโทษพวกเขาพ่ายแพ้ต่อศัตรู บ้านเมืองถูกทำลาย
• มาถึงตอนนี้ พวกเขาไม่คิดจะหลับใจแต่ยังมีหน้ามาถามพระเจ้า ขอพระเจ้าช่วยเขาโดยที่เขาไม่ต้องกลับใจ
– แต่พระเจ้าจึงบอกกับพวกเขาว่า ไม่ต้องมาถามแล้ว เราไม่ให้พวกเจ้าถาม และเราจะไม่ตอบคำร้องทูลของพวกเจ้า

การประยุกต์ใช้ :
– เราไม่อาจมาหาพระเจ้า ด้วยความตั้งใจว่า “จะไม่กลับใจ” ได้ เพราะพระองค์จะไม่ฟังคำร้องทูลของเรา
– อดีตที่ผ่านมาเราอาจ รอดพ้นมาได้ พบกับสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่เราไม่ได้กลับใจ เหมือน อิสราเอล ตั้งแต่เป็นทาส พ้นทาสเป็นไท ได้เข้าสู่ดินแดนอุดมสมบูรณ์ ได้ชันชนะเหนือเมืองต่างๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาและเรา เป็นเพราะพระเมตตาอันล้นพ้นของพระเจ้า
– วันเวลาจะมาถึง(ซึ่งอาจจะหมายถึงวันนี้สำหรับใครบางคน) วันที่พระเจ้าไม่ฟังพวกเขาหรือเราแล้ว ไม่ใช่เพราะพระองค์หมดพระเมตตา แต่เพราะพระองค์ประสงค์ที่จะเรียกร้อง ให้พวกเขาและเรา กลับใจเสียใหม่ หันกลับจากทางที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเหล่านั้น
“พระเจ้ารอให้พวกเขาและเรา กลับใจก่อน แล้วค่อยมาว่ากัน”

– อิสราเอล : ตาของเขาจับจ้องสิ่งที่น่าขยะแขยง
# เรา : จดจ่อกับสิ่งที่พระเจ้า รังเกียจอยู่หรือเปล่า?

– อิสราเอล : ทำตัวเจ้าให้มลทินไปด้วยรูปเคารพของอียิปต์
# เรา : ลุ่มหลงในสิ่งของอนิจจัง สิ่งเย้ายวนของโลกนี้ อยู่หรือเปล่า?

– อิสราเอล : ไม่ยอมให้พระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา
# เรา : ยอมให้พระเจ้า เป็นเจ้านายของเรา จริงๆ อยู่หรือเปล่า?

“กลับใจก่อน เรื่องอื่นๆแล้วค่อยมาว่ากัน”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s