แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อสค.34:1-10) { ผู้เลี้ยงจอมปลอม }

“ตัวที่อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่ได้เสริมกำลัง ตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่ได้รักษา ตัวที่กระดูกหักเจ้าก็ไม่ได้พันผ้า ตัวที่หลงทางไปเจ้าก็ไม่ได้ไปตามกลับมา ตัวที่หายไปเจ้าก็ไม่ได้เสาะหา แต่เจ้าได้ควบคุมแกะทั้งหลายด้วยการบังคับ และด้วยความเกรี้ยวกราด” อสค. 34:4

แนวคิด :
– พระเจ้าตำหนิผู้นำของอิสราเอล(เปรียบเหมือนผู้เลี้ยงแกะ) ที่ไม่ดูแลเอาใจใส่ประชากรของพระเจ้า เหมือนผู้เลี้ยงแกะจอมปลอม ที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ เลี้ยงดูแกะ อย่างแท้จริง
– พวกเขาสนใจแต่ตัวเอง ไม่สนใจฝูงแกะของพระเจ้า เป็นเหตุให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป(ข้อ5)
– พระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะเรียกร้องค่าเสียหายจากพวกเขา คือ พระเจ้าจะคิดบัญชีกับพวกเขานั่นเอง (ข้อ10)

การประยุกต์ใช้ :
– เราควรพิจารณาตัวเองอยู่เสมอ ว่า เราทำตัวอย่างไร ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ(ในฐานะรุ่นพี่คริสเตียน)
• เราทำอย่างไร กับแกะที่อ่อนเพลีย (พี่น้องที่กำลังรู้สึกอ่อนกำลัง)
ตัวที่อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่ได้เสริมกำลัง
• เราทำอย่างไร กับแกะที่เจ็บ (พี่น้องที่กำลังเจ็บปวด)
ตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่ได้รักษา
• เราทำไอย่างไร กับแกะที่กระดูกหัก (พี่น้องที่กำลังสะดุดล้มลง ไม่อยากจะติดตามพระเจ้าอีกต่อไป)
ตัวที่กระดูกหักเจ้าก็ไม่ได้พันผ้า
• เราทำอย่างไร กับแกะหลงทางไป (พี่น้องที่กำลังหลงออกห่างไปจากทางของพระเจ้า)
ตัวที่หลงทางไปเจ้าก็ไม่ได้ไปตามกลับมา
• เราทำอย่างไร กับแกะที่หายไป (ผู้คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า พระผู้สร้างพวกเขา)
ตัวที่หายไปเจ้าก็ไม่ได้เสาะหา
– ขอพระเจ้าเมตตา ที่เราจะรู้ตัว สำนึกได้ และกลับใจใหม่ ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ผู้เลี้ยงแกะที่ดีของพระเจ้า ร่วมมือกับพระเจ้าดูแลฝูงแกะของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s