แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อสค.35:1-15) { ระวังตัวให้ดี!!! }

“และกล่าวกับมันว่า พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า นี่แน่ะ ภูเขาเสอีร์ เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า และเราจะเหยียดมือเราต่อสู้เจ้า แล้วเราจะทำให้เจ้าร้างเปล่าและถูกทิ้งร้าง” อสค. 35:3

แนวคิด :
– ภูเขาเสอีร์ หมายถึง ชนชาติเอโดม (ปฐก. 36:9 ต่อไปนี้เป็นลำดับพงศ์ของเอซาว บิดาคนเอโดม ในเทือกเขาเสอีร์) ซึ่ง เอโดม เป็นเชื้อสายของเอซาว ส่วนอิสราเอลเป็นเชื้อสายของยาโคบน้องชายของเอซาว ดังนั้นทั้งสองชนชาติเป็นญาติกัน
– เอโดม แค้นอิสราเอลมานาน(5) พอมีโอกาสเมื่ออิสราเอลถูกพระเจ้าลงโทษ (5) แทนที่เขาจะช่วยอิสราเอล แต่กลับซ้ำเติมอิสราเอล เมื่อคนอิสราเอลพ่ายแพ้และหนีศัตรู พวกเขาดักจับคนที่หนีนั้น แล้วนำตัวไปมอบไว้แก่ศัตรูของอิสราเอล(5)
– เอโดม เยาะเย้ยอิสราเอลเมื่ออิสราเอลพลาดพลั้ง และเข้ายึดเอาดินอดนและทรัพย์สินของอิสราเอล(10)
– เอโดม ร่าเริงยินดี เมื่ออิสราเอลถูกทำลาย(15)
## พระเจ้าตรัสว่า พระองค์รู้สิ่งที่พวกเขาทำทั้งหมด(12) รู้คำเยาะเย้ยทั้งหมดของเพวกเขา(13) และพระองค์จะตอบสนองเขา ด้วยสิ่งร้ายที่เขาทำกับอิสราเอลและจะหักหน่วงยิ่งกว่าสิ่งที่เขาทำเสียอีก(15)

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ หากเราถูกเยาะเย้ย ถูกเอาเปรียบ ถูกข่มเหง ถูกทำร้าย ถูกพูดถากถาก ถูกพูดเสียดสี ถูกดูถูกดูหมิ่น ถูกโกง ถูกนินทาว่าร้าย ถูกทรยศหักหลัง
คนเหล่านั้นที่ทำเช่นนั้น จงระวังตัวให้ดี เพราะว่า “เราเป็นประชากรของพระเจ้า”
(อสค. 34:31 เจ้าทั้งหลายเป็นแกะของเรา เป็นแกะในทุ่งหญ้าของเรา เจ้าทั้งหลายเป็นคนของเรา และเราเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า” พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ)
พระเจ้าเอง จะเป็นผู้ตอบแทนเขาอย่างสาสม ในเวลาของพระองค์ วันนี้ที่ยังรอดพ้นเพราะว่าพระเจ้าของเรามีพระเมตตามหาศาล แต่วันเวลาจะมาถึงหากพวกเขายังไม่กลับใจใหม่
“จงระวังตัวให้ดี!!!”
– ในทำนองเดียวกัน เราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ไม่ทำตัวเหมือนกับชาวเอโดม ที่ไม่ช่วยเหลือพี่น้องตามทุกข์ยากของเขา และยังซ้ำเติมด้วย การกระทำ ท่าที คำพูด(เยาะเย้ย,นินทา,ฯลฯ) หรือแม้แต่สายตาที่ดูถูกเขา รวมทั้งการร่าเริงยินดีเมื่อพี่น้องพบเจอสิ่งร้าย
วันนี้หากเรากำลังทำเช่นนั้นแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็เพราะพระเมตตาของพระเจ้ามีมหาศาลนั่นเอง แต่ถ้าเราไม่กลับใจใหม่ ไม่ยอมรักพี่น้องอย่างจริงใจ วันเวลาแห่งการตีสอนของพระเจ้าจะมาถึงชีวิตของเราเช่นกัน
“จงระวังตัวให้ดี!!!”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s