แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อสค. 35:10-15) { ไม่ซ้ำเติม }

“เช่นเดียวกับที่เจ้าร่าเริงเมื่อมรดกของพงศ์พันธุ์อิสราเอลนั้น ต้องถูกทำให้ร้างเปล่าไป เราก็จะทำเช่นนั้นกับเจ้า โอ ภูเขาเสอีร์และเอโดมทั้งหมด คือทั้งหมดของมันจะเป็นที่ร้างเปล่า แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์” อสค. 35:15

แนวคิด :
– ภูเขาเสอีร์ หมายถึง เอโดม (เอโดมตั้งอยู่บนภูเขาเสอีร์)
– เอโดม ซ้ำเติมอิสราเอลในช่วงเวลาที่พระเจ้าลงโทษอิสราเอลเพราะบาปของคนอิสราเอล
– พระเจ้า ไม่พอพระทัยเอโดมอย่างยิ่ง และให้เอเสเคียลพยากรณืว่า เอโดมจะถูกทำลายเพราะสาเหตุนี้
– ในเวลาต่อมา ตามประวัติศาสตร์ เอโดม ถูกทำลายเสียสิ้น ไม่มีชนชาตินี้ในโลกอีกเลย

การประยุกต์ใช้ :
เมื่อพี่น้องของเราคนใด ผิดพลาดพลั้งไป จนเขาพบกับปัญหา ความยากลำบาก หรืออุบัติเหตุของชีวิต
• สิ่งที่ต้องไม่ทำ คือ สมน้ำหน้า สะใจ ซ้ำเติม ดีใจ ฯลฯ เพราะนั่นจะทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างมาก
• สิ่งที่เราควรทำ คือ เห็นใจ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ หนุนใจให้เขากลับมีกำลังขึ้นใหม่อีกครั้ง หันมาพึ่งพาพระเจ้าอีกครั้ง อธิษฐานเขา ห่วงใยเขา แม้กระทั่งร้องไห้เพื่อเขา เพราะนั่นจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s