แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อสย. 55:10-11) { พระสัญญาจะสำเร็จ }

“ทำนองเดียวกัน คำของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น” อสย. 55:11

แนวคิด
– ฝนและหิมะ เมื่อลงจากฟ้า จะไม่กลับไปบนฟ้าใหม่ จนกว่าจะได้รดแผ่นดิน และทำให้พื้นดินเกิดพืชผล ฉันใด
– คำที่พระเจ้าตรัส สิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้แล้ว จะไม่กลับไปหาพระเจ้า (หมายถึงสิ้นสุดหน้าที่ของมัน) จนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะสำเร็จตามที่พระเจ้าได้ลั่นวาจาไว้

การประยุกต์ใช้ :
– สิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเรา จะสำเร็จอย่างแน่นอน
– วันนี้เราอาจไม่เข้าใจ วันนี้เราอาจมองไม่เห็นทางเลยว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไร
– ซึ่งก็ถูกต้องแล้ว ถ้าเรามองเห็นแผนอันล้ำลึกของพระเจ้าได้ พระองค์จะเป็นพระเจ้าหรือ?
– ไม่ใช่ธุระของเราที่จะรู้ว่าหรือเข้าใจว่าพระองค์จะใช้วิธีการใดเพื่อให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จ
– ธุระของเรามีเพียงประการเดียว คือ รอคอยอย่างเชื่อมั่นในพระสัญญานั้น
– ที่เหลือปล่อยให้เป็นธุระของพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริง ทำหน้าที่ของพระองค์ เพื่อให้พระสัญญาของพระองค์สำหรับชีวิตของเราสำเร็จ

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s