แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ฮชย. 12:6) { จงกลับใจ }

“แต่ส่วนเจ้า จงกลับมาหาพระเจ้าของเจ้า จงรักษาความเมตตาและความยุติธรรม และจงรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอ” ฮชย. 12:6

แนวคิด
– พระเจ้าบอกให้อิสราเอลประชากรของพระองค์ ทำ 3 สิ่ง
1. กลับมาหาพระเจ้าของเจ้า… “กลับมา” แปลว่า เมื่อก่อนเคยอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่อยู่แล้ว
อิสราเอลเผชิญปัญหา(ตกเป็นทาส) พระเจ้าทรงช่วยเขา เขาจึงพ้นปัญหา พระเจ้าอวยพรเขา แล้วเขาก็ลืมพระองค์ เขาจึงกลับพ่ายแพ้ต่อศัตรูและกำลังจะตกเป็นเชลยอีกครั้ง
(ฮชย. 13:6 เมื่อเขารับประทานจนอิ่มหนำ เขาอิ่มหนำแล้ว ใจก็ผยองขึ้น ฉะนั้นเขาจึงลืมเรา)

2. รักษาความเมตตาและความยุติธรรม…เพราะเขาไร้เมตตาทั้งที่พระเจ้าทรงเมตตาเขาและบิดเบือนความยุติธรรมเพราะเห็นแก่สินบน
“เมตตา” คือ มันสมควรโดนแล้ว(อยากโง่เอง,อยากจนเอง,อยากชั่วเอง,ฯลฯ) แต่ก็ให้อภัย สำแดงความรัก ความสงสารแก่เขา
“ยุติธรรม” คือ เขาสมควรได้รับสิ่งดี แต่เขาไม่ได้รับ เราจึงช่วยให้เขาได้รับสิ่งดีนั้น

3. รอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอ…บัดนี้เขาละทิ้งพระเจ้า ไปพึ่งพาสิ่งอื่น(รูปเคารพ,การเป็นพันธมิตรขอความช่วยเหลือจากคนต่างชาติ)
“รอคอย”…รออย่างไว้ใจ เชื่อใจ ในการช่วยกู้ของพระเจ้าที่กำลังจะมา
“พระเจ้าของเจ้า”…พระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขา เขาเป็นประชากรของพระองค์ แต่ปรากฏว่าเขาไม่สนใจสิ่งนี้ หรือลืมเรื่องนี้ไปสนิทเลยว่า เขามีพระเจ้าจอมทัพผู้ทรงฤทธานุภาพ เป็นพระเจ้าของเขาเชียวนะ
(ฮชย. 12:5 พระยาห์เวห์พระเจ้าจอมทัพ พระยาห์เวห์เป็นพระนามของพระองค์)
“อยู่เสมอ”…. เขาเคยรอคอยพระเจ้า แปบนึง เห็นท่าไม่ดี ชักเสียวไปพึ่งสิ่งอื่นดีกว่า

การประยุกต์ใช้ :
– จงกลับใจ..หากเราถอยห่างพระเจ้าไปไกล จนพ่ายแพ้ต่อปัญหาอีกครั้ง
– จงกลับใจ…หากเราไม่ยอมอภัยต่อคนอื่นอย่างที่พระเจ้าอภัยให้เรา หรือ เราไม่ได้ทำสิ่งดีต่อผู้ที่สมควรจะทำสิ่งดีให้(เช่น พ่อแม่,ผู้มีพระคุณ,เพื่อนที่ทำดีต่อเรา,ลูกน้องผู้ตั้งใจทำงานอย่างดีแม้ผลออกมาไม่ดีนัก,ลูกของเราที่ตั้งใจทำดีแต่ก็ยังพลาดอยู่,ฯลฯ) [>> เราควรกล่าวขอบคุณหรือพูดให้กำลังใจคนเหล่านั้น]
– จงกลับใจ…หากเราไม่รอพระเจ้าละ หันไปพึ่งพาสิ่งอื่น แทน พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นการดูถูกพระองค์อย่างยิ่ง
(เมื่อลูกของมหาเศรษฐี ไปขอข้าวขอทานกิน แต่ไม่ยอมขอจากพ่อหรือไม่ยอมรอข้าวจากพ่อ ช่างเป็นการกระทำที่ลบหลู่พ่อ อะไรขนาดนั้น)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s