แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ฮชย.14:1-9) { คุ้ม }

“โอ อิสราเอลเอ๋ย จงกลับมาหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เจ้าสะดุดก็เพราะบาปผิดของเจ้า” ฮชย. 14:1

แนวคิด :
(1)- พระเจ้าเรียกประชากรของพระองค์ให้กลับมาหาพระเจ้า
(1)- พระเจ้าบอกให้พวกเขารู้ว่า เหตุที่เขาสะดุดล้มลง พบกับอุบัติเหตุของชีวิต ก็เพราะความบาปผิดของเขาเอง จึงไม่ใช่เวลาโทษคนอื่น แต่เป็นเวลา กลับใจใหม่ กลับมาหาพระเจ้า
– พระเจ้าบอกให้เขา กลับมาหาพระองค์ แล้วร้องทูลต่อพระเจ้า ว่า
(2)>>> “ขออภัยบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์” : [ยอมรับด้วยปากของเรา ว่าเราทำบาป ขอการอภัยจากพระเจ้า]
(2)>>> “ขอทรงรับ ข้าพระองค์ ด้วยพระคุณของพระองค์” [ข้าพระองค์ไม่คู่ควร ที่พระองค์จะเมตตา ข้าพระองค์ไม่คู่ควรที่พระองค์จะสดับฟังคำร้องทูล ข้าพระองค์ขอเมตตาจากพระองค์]
(2)>>> “ข้าพระองค์ขอการสรรเสริญแด่พระองค์ เพราะพระองค์ทรงอภัยบาปแล้ว พระองค์ทรงรับข้าพระองค์แล้ว”
(3)>>> “ข้าพระองค์ขอโทษต่อพระองค์ ที่พึ่งพาและไว้ใจมนุษย์ (อัสซีเรีย) แทนที่จะพึ่งพาและวางในพระองค์”
– แล้วพระเจ้าทรงสัญญาว่า
(4)### พระเจ้าจะรักษาเขาให้หาย จากการทรยศของเขา ให้อภัยการทรยศของเขา
(4)### พระเจ้าจะรักเขาด้วยเต็มใจ เอาการลงโทษไปไกลจากชีวิตของเขา
(5)### พระเจ้าจะให้การอวยพรแก่เขา(น้ำค้าง)
(5)### พระเจ้าจะทำให้เขาเบิกบานอีกครั้ง(ลิลลี่)
(5)### พระเจ้าจะทำให้เขามั่นคง(หยั่งราก)
(6)### พระเจ้าจะทำให้เขาเจริญก้าวหน้า(ขยายกิ่งก้าน)
(6)### พระเจ้าจะทำให้เขาสง่างาม(มะกอก)
(6)### พระเจ้าจะทำให้ชื่อเสียงของของเลื่องลือออกไป(กลิ่นหอม)
(7)### พระเจ้าจะทำให้เขาอยู่ใต้การปกป้องของพระจ้าตลอดเวลา(ร่มเงา)
(7)### พระเจ้าจะทำให้เขาเจริญขึ้นเกิดผลมากมาย(ข้าว)
(7)### พระเจ้าจะทำให้ผู้ที่อ่อนแออย่างเขา ก็ผลอย่างดีภายใต้การดูแลของพระองค์(องุ่น)
(7)### พระเจ้าจะทำให้เขาเกิดผลดีที่สุดในที่ที่เขาอยู่นั้น(ไวน์แห่งเลบานอน:ไวน์ที่มีชื่อเสียงว่าหอมที่สุดในแถบนั้น)
(8)### พระเจ้าจะทำให้เขาไม่พึ่งพาและเกี่ยวข้องกับรูปเคารพ(สิ่งที่เขาเคยพึ่งพา) อีกต่อไป
(8)### พระเจ้าจะเป็นผู้ตอบคำอธิษฐานและดูแลเขาเอง
(8)### พระเจ้าจะยืนเคียงข้างเขาเสมอ(สนสามใบ ซึ่งใบไม่ร่วงแม้แต่ในฤดูหนาว)
(8)### พระเจ้าจะเป็นแหล่งแห่งพระพรทุกด้านในชีวิตของเขา
(9) “ผู้ใดฉลาด ก็ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เถิด ผู้ใดช่างสังเกต ก็ให้เขารู้”

การประยุกต์ใช้ :
“คุ้ม”
จงฉลาด เลือกกลับมาหาพระเจ้ากันเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s