แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ฮบก. 3:17-19) { ถึงกระนั้น ฉันจะร่าเริงในพระเจ้า }

“ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า” ฮบก. 3:18

แนวคิด :
– ในพระเจ้ามีความหวังและความชื่นชมยินดีเสมอในทุกสถานการณ์
– ขณะนั้นบ้านเมืองของผู้เผยพระวจนะฮาบากุก กำลังพบกับความยากลำบาก ความทุกข์กังวลมากมาย เขาจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลความในใจต่อพระเจ้า (ในบทที่1) และต่อมาเมื่อพระเจ้าตอบเขาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่เวลาของพระองค์ อยู่ในการควบคุมของพระองค์ (ในบทที่ 2)
– ในบทที่ 3 นี้ เขาจึงมีความหวังในพระเจ้า และอธิษฐานว่า
“แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน หรือเถาองุ่นไม่มีผล ผลมะกอกก็ขาดไป ทุ่งนามิได้ผลิตอาหาร แม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอก และไม่มีฝูงวัวที่ในโรง” ฮบก. 3:17
>>> แม้จะดูสิ้นหวัง แม้จะดูหมดหวัง เมื่อมองดูไปรอบข้างล้วนแต่เป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่
“ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า” ฮบก. 3:18
>>> แม้สิ่งที่เห็นรอบข้างจะเป็นเช่นนั้น แต่ใจของฉันจะร่าเริงยินดีเปรมปรีดิ์ เพราะฉันมีความหวังใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี ฉันมีความมั่นใจในพระเจ้าของฉัน
* “พระยาห์เวห์องค์เจ้านายทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า พระองค์ทรงทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมีย พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลาย” ฮบก. 3:19
>>> พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดเป็นผู้เสริมกำลังฉัน พระองค์จะทำให้หนทางในอนาคตของฉันมั่นคง พระองค์ทำให้ฉันเดินหน้าต่อไปท่ามกลางความยากลำบากทั้งหลาย อย่างสง่างาม

การประยุกต์ใช้ :
– ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่ายอมสิ้นหวัง แม้สถานการณ์รอบข้างจะดูหมดหวังสักเพียงใดก็ตาม ในพระเจ้า เรามีความหวังอยู่เสมอ
– ในยามทุกข์ยากของเรา จงร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงตอบเราเป็นแน่
พระเยซูตรัสว่า “…ผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” ยน. 6:37
ร้องทูลต่อพระเจ้า แล้วหวังใจในพระองค์
“เพราะพระเจ้าทรงสามารถ ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เกิดขึ้น”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s