แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (โยบ. 36:19-23) { แม้ต้องทุกข์ใจ }

“ระวังให้ดี อย่าหันไปหาความชั่ว เพราะเหตุนี้ ท่านจึงถูกทดสอบด้วยความทุกข์ใจ”โยบ 36:21

แนวคิด :
– ในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า ความร่ำรวยไร้ประโยชน์(สภษ.11:4) ในวันแห่งการลงโทษของพระเจ้า ความร่ำรวย หรือ ความพยายามสุดกำลังใดๆ ก็ไม่สามารถช่วยมนุษย์ในพ้นการลงโทษของพระเจ้าได้
– ดังนั้น อย่าปรารถนาค่ำคืนแห่งความมืดชีวิต ดำเนินชีวิตในความมืดมิด แต่ จงระวังอย่าหันไปหาความชั่ว
อย่าเลือกความชั่ว มากกว่า ความทุกข์ใจ
ยอมทุกข์ใจวันนี้ เพราะไม่ยอมทำชั่ว ดีกว่า ยอมทำชั่ววันนี้ มีความสุขปลอม(ความสุขพลาสติค) แล้วพบกับความทุกข์ระทมใจอย่างแสนสาหัสที่แท้จริง
– พระเจ้าทรงพลานุภาพ วิธีการของพระองค์เกินที่จะหยั่งรู้ได้ การสอนของพระองค์ไม่มีใครเหมือน ไม่มีใครกำหนดให้พระองค์ว่าพระองค์ต้องสอนแบบนี้หรือแบบนั้น และไม่มีใครหน้าไหนสามารถพูดได้ว่า พระองค์ทำผิดแล้ว วิธีสอนของพระองค์ไม่ถูกต้อง
– โยบ 36:15 “พระองค์ทรงช่วยกู้ผู้ทุกข์ยากไว้ด้วยความทุกข์ยากของเขา และทรงให้ความลำเค็ญเบิกหูของเขา”
พระเจ้าสอน ผู้ทุกข์ยาก ด้วยผ่านความทุกข์ยากจของเขา ทรงทำให้ความลำเค็ญทำให้เขาเข้าใจและพบปัญญา

การประยุกต์ใช้ :
– อย่าแสวงหาทางออกของชีวิตผิดทาง เงิน หรือ ความพยายามมากๆอย่างสุดกำลัง ก็ช่วยเราไม่ได้ จงหันมาหาพระเจ้า พึ่งพาพระองค์อย่างสุดใจ
– เมื่อต้องตัดสินใจ ระหว่าง ความทุกข์ใจ กับ การทำชั่ว จงเลือก ความทุกข์ใจ เพราะในที่สุดพระเจ้าเองจะเปลี่ยนให้ความทุกข์ใจนั้นเป็นพระพรและความชื่นชมยินดีใหญ่โต
-วันนี้ ถ้าพระเจ้าอนุญาตให้ความทุกข์ใจเกิดกับเรา “จงเปิดหู เปิดตา เปิดใจ” สังเกตและเรียนรู้ สิ่งที่พระองค์กำลังสอนเราจากเหตุการณ์ในวันนี้ พระเจ้ากำลังสอนเราผู้ที่พระองค์ทรงรัก ด้วยวิธีการที่เกินความเข้าใจของเรา
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเรา ให้เราเข้าใจและขอบพระคุณสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้ได้ด้วยเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s