แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (โยบ 42:2) { พระเจ้าทรงรู้ พระองค์ทรงฤทธิ์}

“ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงทำทุกสิ่งได้ และพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จ” โยบ 42:2

แนวคิด :
– โยบผู้กำลังเผชิญความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส และเมื่อพระองค์ก็ตรัสกับเขา มาถึงตอนนี้เขาตระหนักและยอมรับแล้ว่า “พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง” “ไม่มีใครขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์ได้” ซึ่งการตระหนักเช่นนี้ ทำให้เขาผ่านพ้นวิกฤตของเขาได้ในที่สุด
– “พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง” :
• แม้คนไม่เข้าใจเรา เข้าใจผิดเรา พระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงเข้าใจเราเป็นอย่างดี
• พระเจ้าทรงทราบว่า อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง ทรงทราบว่าเราเจ็บปวดแค่ไหน
• พระเจ้าทรงทราบว่า จะต้องทำอย่างไรเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชีวิตของเรา และสถานการณ์ของเรา
• พระองค์ทรงทราบว่า อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในเวลานี้และในอนาคต
* พระองค์ทรงทราบ ความชั่วร้ายในชีวิต ในความคิดจิตใจของเรา…ไม่ต้องปิดบังพระองค์ สารภาพต่อพระองค์ แล้วรับการอภัย
– “ไม่มีใครขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์ได้” :
• อะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา?
ยรม. 29:11 พระยาห์เวห์ตรัสว่า ‘เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า
• แผนของพระเจ้าในชีวิตของเรา เพื่อให้เราพบสวัสดิภาพ ไม่เพื่อทำร้ายเรา เพื่อให้อนาคตที่ดี และให้ความหวังที่จะได้รับพระพร แก่เรา
• เมื่อพระเจ้ามีแผนดังนี้ ใครหน้าไหนจะขัดขวางพระองค์ได้ มันจะสำเร็จอย่างแน่นอน

การประยุกต์ใช้ :
จงตระหนักและยึดมั่น ท่องให้ขึ้นใจ
“พระเจ้าทรงรู้ พระเจ้าทรงฤทธิ์ และ พระเจ้าทรงรักเรา แผนของพระองค์เพื่อเราจะสำเร็จแน่นอน”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s