แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( 2พศด. 34:29-33 ) { การฟื้นฟูที่แท้จริง }

“และพระราชาประทับยืนอยู่ในพระที่ของพระองค์ และกระทำพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเจ้า ที่จะทรงดำเนินตามพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติพระโอวาท และกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัย ที่จะทรงประกอบกิจตามถ้อยคำของพันธสัญญา ซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้” 2พศด. 34:31

แนวคิด :
• เกิดการฟื้นฟูครั้งใหญ่ขึ้นในสมัยของ กษัตริย์โยสิยาห์ เมื่อมีการค้นพบหนังสือธรรมบัญญัติในพระนิเวศของพระเจ้า แล้ว นำมาให้โยสิยาห์ เมื่อโยสิยาห์ฟังแล้วก็กลับใจ ฉีกฉลองพระองค์(ข้อ19) แล้วก็ทรงทำพันธสัญญาต่อพระเจ้า ว่าจะ ดำเนินตามพระเจ้าและรักษาพระโอวาทและกฏเกณฑ์ของพระเจ้า ด้วยสุดจิต สุดใจ
• แล้วโยสิยาห์ ก็เอาสิ่งน่าเกลียดน่าขังทั้งปวง ไปเสียจากเขตแดนทั้งสิ้น(ข้อ33)
• แล้วการฟื้นฟูที่แท้จริงก็เกิดขึ้น

การประยุกต์ใช้ :
• การฟื้นฟูที่แท้จริง เกิดเมื่อพระวจนะของพระเจ้าถูกอ่าน(ถูกกล่าว) แล้วเรากลับใจ แล้วเราตั้งใจที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ทำตามใจของตัวเองอีกต่อไป
• โดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะช่วยให้ความตั้งใจของเรานี้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ เมื่อเราเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างในภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกลับใจนั้น

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s