แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.19:40) { พันพระศพ }

แนวคิด :

– เมื่อโยเซฟชาวอาริมาเธีย และนิโคเดมัส ได้อัญเชิญพระศพลงมาจากกางเขน พวกเขาก็เอาเครื่องหอมที่นิโคเดมัสเตรียมมา(ข้อ39)ใส่บนพระศพ แล้วใช้ผ้าป่านที่โยเซฟซื้อมา (มก. 15:46) พันรอบพระศพเอาไว้ ตามธรรมเนียมบรรจุศพของชาวยิว

– ดูเหมือนการชำระพระศพและการพันพระศพในครั้งนี้ น่าจะทำอย่างเร่งรีบเพราะกลัวจะถูกขัดขวางโดยพวกยิวและกำลังจะตกเย็นแล้ววันสะบาโตกำลังจะมาถึงแล้วในเวลา 18:00 น.

– ด้วยเหตุนี้ พวกผู้หญิงที่เห็นการชำระพระศพและพันพระศพนี้ จึงรอจนวันสะบาโตผ่านพ้นไปแล้วกลับมาที่พระศพอีกครั้งเพื่อชำระอย่างเหมาะสม

– ดังใน มก. 16:1 “เมื่อ​วัน​สะบา​โต​ผ่าน​พ้น​ไป​แล้ว มารีย์​ชาว​มัก​ดา​ลา มารีย์​มาร​ดา​ของ​ยากอบ​พร้อม​กับ​นาง​สะ​โล​เม ไป​ซื้อ​เครื่อง​หอม​เพื่อ​จะ​นำ​ไป​ชโลม​พระ​ศพ​ของ​พระ​องค์”

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งที่พวกเขาทำเพราะเหตุความศรัทธาที่มีต่อพระเยซู ถึงแม้ว่าจะทำอย่างเร่งรีบ อาจขาดตกบกพร่องบางอย่างไป แต่ถึงกระนั้นสิ่งที่พวกเขาทำนี้ กลับกลายเป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว

สิ่งที่เราทำด้วยความรัก ความภักดีที่มีต่อพระเยซู เมื่อเราทำอย่างสุดกำลังแล้ว แต่ยังมีข้อบกพร่องต่างๆเกิดขึ้น พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระองค์เองจะเป็นผู้ทรงทำให้สิ่งที่เราทำเพื่อพระองค์อย่างจริงใจนั้น ก็จะเกิดผลเป็นพระพรมากยิ่งกว่าที่เราจะคิดได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s