แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.19:39) { นิโคเดมัส }

แนวคิด :

– นิโคเดมัส ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ศรัทธาในพระเยซูอย่างลับๆ ไม่กล้าเปิดเผยตัว เช่นเดียวกันกับ โยเซฟ ชาวอาริมาเธีย

– นิโคเดมัส เคยแอบมาพบพระเยซูในเวลากลางคืน เพื่อสนทนากับพระเยซู(ยน.3) และใน ยน. 7:50-52 เขาได้พยายามคัดค้านการจับกุมพระเยซู แต่ก็ถูกพวกยิวตอกกลับอย่างเย้ยหยัน

– เขาเป็นฟาริสี​ และเป็นสมาชิก​สภาแซนฮีดริน ​ชื่อ​ของเขา​ปรากฏ​ใน​พระธรรม​ยอห์น​เท่านั้น ซึ่งต่างจาก โยเซฟ ชาวอาริมาเธีย ที่ปรากฏในพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม

– นิโคเดมัส ได้มาสมทบกับ โยเซฟ ชาวอานิมาเธีย(ข้อ38) เมื่อจัดการพระศพของพระเยซู เขาได้นำเครื่องหอมเพื่อมาชำระพระศพตาม​ธรรม​เนียม​ของ​ชาวยิว​  ซึ่งจะมีการชำระศพ​ก่อน​นำไป​ฝัง

– เขาได้นำเครื่องหอมมาจำนวนมาก หนักถึง 30 กก.คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนเขาคงไม่ได้แบกมาเอง คงจะมีคนใช้หลายคนติดตามมาด้วย แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอย่างมากในตัวเขาที่มีต่อพระเยซู แต่ก็ดูเหมือนไม่มากพอที่จะทำให้เขาเอาชนะความหวาดกลัวต่อพวกยิวได้ เขาจึงไม่ได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะขัดขวางพวกยิวในการประหารชีวิตพระเยซู

– แต่เมื่อโยเซฟชาวอาริมาเธีย เริ่มแสดงความกล้าหาญออกมา(ข้อ38) เขาจึงรวบรวมความกล้าแสดงตัวออกมา ยืนอยู่ฝ่ายพระเยซูด้วยเช่นกัน

– เครื่องหอมที่เขานำมานั้นคือ มดยอบผสมกฤษณา

– นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนนำมดยอบมาถวายแด่พระเยซู ใน มธ. 2:11 พวกโหราจารย์ที่มาเฝ้าพระกุมารนั้น ได้​ถวาย​เครื่อง​บรร​ณา​การ​แด่​พระ​กุมาร คือ ทอง​คำ กำ​ยาน และ​มด​ยอบ

– ทองคำ แสดงถึง พระองค์มาเพื่อเป็นกษัตริย์ของบรรดาประชาชาติ

– กำยาน แสดงถึง พระองค์มาเพื่อสำแดงพระราชกิจของพระองค์เลื่องลือออกไปเป็นดังกลิ่นหอมของกำยาน

– มดยอบ แสดงถึง พระองค์ทรงมาเพื่อสิ้นพระชนม์ รับโทษแทนความผิดบาปของมนุษย์ทุกคน

การประยุกต์ใช้ :

– นิโคเดมัสกล้ามากขึ้น เมื่อเห็นโยเซฟ สำแดงความกล้าออกมา การกระทำอย่างกล้าหาญของเราในการเผชิญกับสถานการณ์ของวันนี้ พระเจ้าอาจกำลังใช้มันเพื่อเพิ่มเติมความเชื่อให้แก่ใครบางคนไปด้วยก็เป็นได้

– นิโคเดมัส ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเองได้ทำ ว่ากำลังทำให้คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์สำเร็จ แต่ไม่ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่ พระเจ้าก็ทรงใช้การกระทำของเขาเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ

สิ่งที่นิโคเดมัส ทำให้กับพระเยซูอย่างสุดกำลัง ตัวเขาเองกลับได้รับเกียรติ คิดดูสิถ้าเขาเอามดยอบมาแค่ 2-3 กก. ความรู้สึกของผู้คนที่ได้อ่านข้อนี้ คงแตกต่างออกไปจากเดิม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s