แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.19:36) { แกะปัสกา }

แนวคิด :

– ลูกแกะที่ถูกฆ่าวันเทศกาลปัสกา ต้องไม่ทำให้แกะนั้นกระดูกหัก

– กดว. 9:12 “เขา​ทั้ง​หลาย​ต้อง​ไม่​ให้​อะไร​เหลือ​ไว้​จน​วัน​รุ่ง​ขึ้น และ​ไม่​ให้​หัก​กระ​ดูก​แกะ​ปัสกา ให้​เขา​ทำ​ตาม​กฎ​เกณฑ์​ใน​เรื่อง​เทศ​กาล​ปัสกา​ทุก​ประ​การ”

– พระเยซูเป็นแกะปัสกา สำหรับลบล้างบาปของมนุษย์ทุกคน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์คือ กระดูกของพระองค์ไม่หักเลยสักชิ้นเดียว

– สดด. 34:20 พระ​องค์​ทรง​ปก​ป้อง​กระ​ดูก​ทุก​ชิ้น​ของ​เขา ไม่​หัก​สัก​ซี่​เดียว

– ในข้อ 32 มีคำสั่งจากปีลาต ให้ทุบขาของพระเยซูให้หัก แต่ถึงกระนั้นในข้อ 33 ก็เห็นว่า ทหารไม่ได้ทุบขาของพระเยซูให้หักด้วยเหตุผลบางอย่าง ทั้งที่ทุกสิ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามพระคำของพระเจ้าที่บอกไว้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้ จะเป็นจริงอย่างแน่นอน

พระเยซูทรงเป็นแกะปัสกา สำหรับลบล้างบาปของเรา เป็นแกะที่ถูกฆ่าโดยกระดูกไม่หักสักชื้นเดียว แกะปัสกาก็ถูกฆ่าแล้ว ดังนั้นเราทั้งหลายผู้รับการประพรมโดยพระโลหิตของพระเยซูนั้น จึงรับการลบมลทินบาปทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s