แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.19:35) { ความจริง }

แนวคิด :

– คนที่ได้เห็นในข้อนี้ หมายถึง ยอห์น สาวกของพระเยซู  ผู้เขียนพระธรรมยอห์น

– เขาบรรยายว่า เขาได้เห็นกับตาว่า น้ำและโลหิต ได้ไหลออกมา เมื่อทหารเอาหอกแทงที่สีข้างของพระเยซู(ข้อ 34)

– เขาบอกถึงเหตุที่เขียนความจริงนี้ให้ผู้อ่านได้รับรู้ ก็เพื่อทุกคนที่รับรู้จะได้เชื่อวางใจ ในพระเยซู ว่า โดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูนั้นบาปของเราทั้งสิ้นได้ถูกชำระออกไป

การประยุกต์ใช้ :

– ความจริงในพระคำของพระเจ้า ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม ก็ยังคงเป็นความจริงอยู่ดี

แต่เฉพาะความจริงที่เราเชื่อเท่านั้น จึงจะมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้จำเริญขึ้น

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s