แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.19:34) { น้ำและพระโลหิต }

แนวคิด :

– เมื่อทหารไปตรวจดูพบว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้ว จึงไม่ทุบขาของพระเยซูเหมือนนักโทษอีกสองคนข้างๆพระองค์(ข้อ 33) แต่มีทหารอีกคนหนึ่งสงสัยว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์จริงหรือไม่ ดังนั้นเพื่อความแน่ใจ จึงเอาหอกแทงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์ จึงทำให้แน่ใจ 100% ว่า พระเยซูสิ้นพระชนม์จริงๆ ไม่ใช่แค่สลบไป

– เมื่อทหารแทงแล้ว ก็มีน้ำและพระโลหิต ไหลออกมาทันที ซึ่งตามปกติเมื่อคนเสียชีวิตเลือดจะแข็งตัวในเส้นเลือดทำให้ไม่ปนกับน้ำในส่วนอื่นของร่างกาย เป็นไปได้ว่า เลือดของพระเยซูอาจจะผสมกับน้ำก่อนที่จะถูกแทง บางท่านคิดว่าพระเยซูอาจจะรับความกดดันอย่างสุดแสนสาหัสเมื่อต้องรับแบกบาปของมนุษย์ทั้งโลกไว้ที่พระองค์ จนกระทั่งหัวใจบีบอย่างรุนแรงจนเลือดทะลักออกมา ที่ชาวบ้านเรียก “อกแตกตาย”

– อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันในมุมวิชาการเป็นเพียงแค่การสัญนิฐานอย่างหนึ่งเท่านั้น

– เหตุที่ยอห์นบันทึกถึงน้ำและพระโลหิตที่ไหลออกมา น่าจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ 1ยน. 5:6 “นี่​แหละ​คือ​ผู้​ที่​ได้​มา​ด้วย​น้ำ​และ​พระ​โล​หิต คือ​พระ​เยซู​คริสต์ ไม่​ใช่​ด้วย​น้ำ​เพียง​อย่าง​เดียว แต่​ด้วย​น้ำ​และ​พระ​โล​หิต…”

– ซึ่งใน 1 ยน.5:6 น้ำเล็งถึงการกลับใจใหม่ที่สำแดงออกด้วยพิธีบัพติศมาในน้ำ และพระโลหิต หมายถึงการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับโทษแทนความผิดบาปของมนุษย์ทุกคน

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูถูกแทงแล้วน้ำและเลือดไหลออกมา เล็งถึงพระองค์ทรงให้เราสามารถเข้าส่วนในพระองค์ผ่านการกลับใจใหม่ แล้วเลือดของพระองค์ที่หลั่งออก จึงเป็นตัวแทนของเลือดที่หลั่งออกเพื่อลบล้างบาปของเรา

โดยการกลับใจใหม่(น้ำ)เราจึงอยู่ในพระองค์ โดยโลหิตที่หลั่งออกเราจึงรับการพิพากษาโทษบาปเรียบร้อยแล้ว

– แม้ทหารคนนั้นไม่รู้ว่าเขาทำอะไร แต่สิ่งที่เขาทำนั้นกลับส่งผลยิ่งใหญ่ในแผนการของพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s