แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.19:33) { สิ้นพระชนม์แล้ว }

แนวคิด :

– หลังจากที่ทหารทุบขาของนักโทษทั้งสองที่ถูกตรึงข้างพระเยซู เพื่อให้พวกเขาตายอย่างรวดเร็วตามคำสั่งของปีลาตแล้ว (ข้อ 32)

– เขาก็ตรงมายังพระเยซูเพื่อจะทุบขาของพระองค์เช่นกัน แต่เมื่อพบว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์ไปแล้ว เขาจึงไม่ทุบขาของพระองค์

– พบว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้ว ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์จริงๆ ไม่ได้แค่สลบบนไม้กางเขน ทหารโรมผู้เชี่ยวชาญในการสังหารได้ตรวจดูแล้ว พระเยซูสิ้นพระชนม์จริงๆ

– ใน ลก. 23:46-47 อธิบายเพิ่มเติมช่วงเวลาที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ว่า “พระ​เยซู​ทรง​ร้อง​เสียง​ดัง​… ตรัส​อย่าง​นั้น​แล้ว​ก็​สิ้น​พระ​ชนม์ เมื่อ​นาย​ร้อย​เห็น​สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น​นี้ จึง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ว่า “แท้​จริง​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม”

– แม้แต้นายร้อยที่คุมการประหาร ก็พบว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์จริงๆ

– ใน มธ. 27:54 กล่าวว่า “แต่​นาย​ร้อย​และ​พวก​ทหาร​ที่​เฝ้า​พระ​เยซู​อยู่​ด้วย​กัน เมื่อ​เห็น​แผ่น​ดิน​ไหว​และ​สิ่ง​ต่างๆ ที่​เกิด​ขึ้น​นั้น ก็​กลัว​อย่าง​ยิ่ง จึง​พูด​กัน​ว่า ‘ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​จริงๆ’ ”

– นายร้อยและพวกทหาร เริ่มตระหนักว่า “พระเยซูน่าจะเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นแน่” เป็นไปได้ว่า เพราะเหตุนี้ ทหารจึงไม่ได้ทุบขาของพระเยซูเหมือนโจรคนอื่นๆ แต่ก็ต้องทำบางอย่างตามหน้าที่เพื่อเป็นการยืนยันให้มั่นใจว่า พระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วจริงๆ ซึ่งการกระทำนั้นกลับยิ่งเป็นการตอกย้ำว่า คำพยากรณ์ทุกอย่างในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูเป็นจริงทั้งหมด

– การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู เป็นจังหวะเวลาที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม พระเยซูถูกตรึงตั้งแต่ 9 โมงเช้า และสิ้นพระชนม์ตอนบ่าย3โมง ซึ่งครอบคลุมการถวายเครื่องบูชาทั้ง 3 เวลา (9:00 , 12:00 และ 15:00 น.)

– พระเยซูสิ้นพระชนม์ก่อนคำสั่งให้ทุบขาของนักโทษจะมาถึง ทำให้ทหารไม่ทุบขาพระเยซู

– พระเยซูสิ้นพระชนม์ ก่อนการนับวันใหม่ของยิวจะเริ่มขึ้น ยิวจะนับว่าตั้งแต่ 18:00 น. เป็นวันใหม่แล้ว ทำให้พระเยซูสิ้นพระชนม์วันศุกร์ ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่พระเยซูกำลังจะฟื้นขึ้นมาจากความตาย จึงนับเป็นวันที่สาม ของการสิ้นพระชนม์ตามการนับแบบยิวพอดี

การประยุกต์ใช้ :

– ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งเหตุการณ์และระยะเวลา ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์

– ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา รวมถึงเวลาที่เกิดสิ่งนั้น อยู่ในแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s