แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.19:29) { พระเจ้าทรงปราณีต }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูตรัสว่า “เรากระหายน้ำ” เพื่อให้สำเร็จตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ (ข้อ 28) แล้วทหารที่อยู่ที่นั่นก็เอาฟองน้ำมาชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยว แล้วเสียบปลายไม้หุสบ ยกชูขึ้นให้พระเยซูเสวย

– ทั้งนี้เป็นจริงตาม สดด. 69:21 “พวก​เขา​ให้​ของ​ขม​เป็น​อา​หาร​ของ​ข้าพระ​องค์ ให้​น้ำ​ส้ม​สายชู​แก่​ข้า​พระ​องค์​ดื่ม​แก้​กระ​หาย”

– เมื่อพระเยซูกระหาย พวกเขาไม่ได้ให้น้ำแก่พระเยซู แต่ให้เหล้าองุ่นเปรี้ยว เหล้าองุ่นถูกๆ ซึ่งไม่ได้ช่วยดับกระหายเลย เพียงแค่ช่วยให้พระเยซูตายช้าลง เพื่อจะดูว่าเอลียาห์จะมาช่วยพระเยซูหรือเปล่า

– มก. 15:36 มี​คน​หนึ่ง​วิ่ง​ไป​เอา​ฟอง​น้ำ​ชุบ​เหล้า​องุ่น​เปรี้ยว​เสียบ​ปลาย​ไม้อ้อ ส่ง​ถวาย​ให้​พระ​องค์​เสวย​แล้ว​กล่าว​ว่า “คอย​ดู​ซิ​ว่า​เอลี​ยาห์​จะ​มา​เอา​เขา​ลง​หรือ​เปล่า?”

– ไม้ที่ใช้ ใน มธ. 27:48 และ มก. 15:36 ไม่ได้บอกว่าเป็นไม้ของต้นอะไร แต่บอกว่าเป็นประเภทไม้อ้อชนิดหนึ่ง (reed) แต่ใน ยน.19:29 นี้บอกรายละเอียดว่า เป็นไม้จากต้นหุสบ

– ซึ่งต้นหุสบนี้ ใน อพย. 12:22 ตอนโมเสสให้ฆ่าแกะปัสกาแล้วเอาเลือดทาประตู ก็ใช้ต้นหุสบ “…​เอา​ต้น​หุสบ​กำ​หนึ่ง​จุ่ม​ลง​ใน​เลือด​ที่​อยู่​ใน​อ่าง แล้ว​ป้าย​เลือด​นั้น​ที่​วง​กบ​ประตู​ทั้ง​ด้าน​บน​และ​ด้าน​ข้าง​ทั้ง​สอง​ข้าง …”

– ในธรรมบัญญัติ การชำระให้พ้นมลทิน ก็ใช้ต้นหุสบ เช่น ลนต. 14:6 “ให้​ปุโร​หิต​เอา​นก​ตัว​ที่​ยัง​เป็น​อยู่​กับ​ไม้​สน​สีดาร์ ด้าย​สี​แดง ต้น​หุสบ จุ่ม​ใน​เลือด​ของ​นก​ที่​ถูก​ฆ่า​บน​น้ำ​สะอาด​นั้น”

– หรือ กดว. 19:18 “แล้ว​ให้​คน​สะอาด​เอา​กิ่ง​หุสบ​จุ่ม​น้ำ​นั้น แล้ว​ประ​พรม​ที่​เต็นท์ เครื่อง​ใช้​ทั้ง​หมด บน​ตัว​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​ที่​นั่น และ​บน​ตัว​คน​ที่​แตะ​ต้อง​กระ​ดูก​หรือ​คน​ถูก​ฆ่า หรือ​คน​ตาย​หรือ​หลุม​ศพ”

– และอีกหลายตอนก็ใช้ต้นหุสบ เกี่ยวกับการชำระมลทินบาป

– จึงดูเหมือน เป็นแผนการสุดปราณีตของพระเจ้า ที่ให้มีไม้สุหบอยู่บริเวณกางเขนพอดี เล็งถึงการที่พระโลหิตของพระเยซูไหลออกเพื่อชำระมลทินบาปของมนุษย์ทั้งสิ้น

การประยุกต์ใช้ :

– คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ทั้งสิ้นเกี่ยวกับพระเยซูเป็นความจริง เกิดขึ้นจริง ดังนั้นเราจึงรู้และมั่นใจได้ว่า พระวจนะของพระเจ้าที่สัญญาไว้ว่า เราจะรอดพ้นการพิพากษาเข้าส่วนในพระสิริของพระเจ้าร่วมกับพระเยซูชั่วนิรันดร์ จะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอน

พระเจ้าทรงปราณีตในการจัดเตรียมเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้เราจึงรู้และมั่นใจได้ว่า เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในวันนี้ กำลังถูกจัดเตรียมไว้อย่างปราณีตโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s