แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.19:28) { เพื่อพระคัมภีร์จะสำเร็จ }พ

แนวคิด :

– หลังจากที่ยอห์นได้บันทึก เรื่อง พระเยซูได้ฝากนางมารีย์ไว้ในการดูแลของยอห์นแล้ว (ข้อ 27) ดูเหมือนยอห์นเลือกที่จะข้ามการบันทึกเหตุการณ์บางอย่างไป เช่น

– บังเกิดความมืดทั่วทั้งแผ่นดิน (มธ. 27:45)

– พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า “เอโลอี เอโลอี ลามาสะบักธานี” (มก. 15:34)

– แล้วมาเน้นบันทึกเหตุการณ์ตอนท้ายก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์ ที่พระเยซูตรัสว่า “เรากระหายน้ำ” ซึ่งพระเยซูตรัสเช่นนั้น เพื่อให้คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระมาซีฮาสำเร็จเป็นจริง

– ดังใน สดด. 22:15 ที่บอกว่าพระมาซีฮาจะสิ้นพระชนม์ด้วยความกระหาย “กำ​ลัง​ของ​ข้า​พระ​องค์​เหือด​แห้ง​ไป​เหมือน​เศษ​หม้อ​ดิน และ​ลิ้น​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​เกาะ​ติด​ที่​ขา​กรร​ไกร พระ​องค์​ทรง​วาง​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​ผง​คลี​แห่ง​ความ​ตาย”

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงกระทำให้แผนการแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของพระองค์ทุกประการ

– แม้ในยามหมดสิ้นเรี่ยวแรง และกำลังเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส ถึงกระนั้น พระองค์ยังคงกระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา และทำให้คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระองค์สำเร็จ

วันนี้ เราได้ใช้ชีวิตของเราและศักยภาพของเราอย่างสุดความสามารถเพื่อให้แผนการแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราหรือไม่?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s