แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.19:27) { ทรงสัตย์ซื่อต่อผู้ภักดี }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูบอกกับนางมารีย์มารดาของพระองค์ว่า ต่อไปยอห์นจะเป็นเหมือนลูกของนางแทนพระองค์ แล้ว(ข้อ 26)

– พระเยซูจึงหันไปบอกกับยอห์นว่า  “นี่​คือ​มาร​ดา​ของ​ท่าน” เพื่อบอกให้ยอห์นทำหน้าที่ดูแลนางมารีย์แทนพระองค์ เพราะอีกไม่กี่สิบวันข้างหน้า พระเยซูจะเสด็จกลับไปหาพระบิดาแล้ว

– ตั้งแต่นั้นมายอห์นจึงรับนางมารีย์เข้ามาอยู่ในบ้านของตน ดูแลนางเหมือนเป็นแม่ของเขาเอง

– เป็นได้ว่า โยเซฟคงเสียชีวิตไปแล้ว นางมารีย์ผู้เป็นม่าย คงมีฐานะยากจน ไม่มีบ้านของตัวเอง หรือไม่ก็ บ้านที่มีอยู่ก็คงลำบากมาก ยอห์นจึงรับนางมาอยู่ในบ้านของเขา

– ในบรรดาเหล่าสาวก ยอห์นน่าจะมีฐานะดีกว่าคนอื่น จึงคุ้นเคยกับมหาปุโรหิต (ยน. 18:16)

– ตามบันทึกที่เล่าสืบต่อกันมา นางมารีย์อาศัยอยู่กับยอห์นในแคว้นยูเดีย จนกระทั่งนางเสียชีวิต ประมาณ 15 ปี หลังจากวันที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ (ข้อมูลจากหนังสือ Albert   Barnes’ Notes on the Bible)

การประยุกต์ใช้ :

– นางมารีย์ผู้ที่รักยำเกรงพระเจ้า (ลก. 1:38) ต้องพบกับความยากลำบากในชีวิต และเพราะเหตุนางเชื่อฟังพระเจ้า บัดนี้นางต้องพบความเสียใจอย่างที่สุดที่บุตรชายคนโตของนางกำลังถูกประหารอย่างทรมานและใกล้จะเสียชีวิตแล้ว

– แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ ท่ามกลางการสูญเสียนี้ พระเยซูทรงปลอบประโลมนาง ด้วยการมอบหมายให้ยอห์นสาวกของพระองค์คอยปกป้องดูแลนางแทนพระองค์

– ในขณะเดียวกันอีกไม่นานหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์ ความเศร้าโศกของนางจะเปลี่ยนเป็นความเปรมปรีดิ์อย่างยิ่ง เมื่อพบว่าพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ทรงเป็นพระมาซีฮาที่แท้จริงที่ยิวทั้งชาติรอคอยมาแสนนาน

– พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อคนเหล่านั้น ผู้รัก ยำเกรง และภักดีต่อพระองค์ แม้บางช่วงของชีวิตอาจต้องพบกับความทุกข์ยาก แต่ในที่สุดความทุกข์นั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นความชื่นชมยินดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s