แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.19:26) { กตัญญู }

แนวคิด :

– ขณะที่พระเยซูกำลังทุกข์ทรมานและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสบนไม้กางเขน ทุกครั้งที่หายใจร่างกายจะปวดร้าวราวจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆ ดังนั้นหากจะพูดก็ยิ่งทรมานยิ่งกว่านั้นอีก

– พระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารีย์มารดาของพระองค์ และยอห์นอยู่ใกล้กางเขนนั้น พระองค์ตรัสกับนางมารีย์ เพื่อเป็นการปลอบประโลมนางว่า “หญิง​เอ๋ย นี่​คือ​บุตร​ของ​ท่าน”

– ซึ่งหมายความว่า จากนี้ไปยอห์นจะเป็นเสมือนบุตรของนาง แทนพระเยซูผู้ที่กำลังจะจากไปหาพระบิดา ในอีกไม่กี่สิบวันข้างหน้า

– ขณะที่พระเยซูเจ็บปวดอย่างที่สุดยังคงสำแดงความรักเมตตาและความกตัญญู ต่อนางมารีย์

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงวางแบบอย่างแก่เราไว้ ในการสำแดงความกตัญญูต่อผู้มีบุญคุณ

– พระเยซูมีเหตุผลมากมายที่ ไม่จำเป็นต้องสำแดงความเมตตาและกตัญญูต่อนางมารีย์ เพราะตนเองก็กำลังทุกข์ทรมานเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสอยู่แล้ว แต่พระองค์ทรงมองข้ามเหตุผลเหล่านั้น สำแดงความกตัญญูต่อนาง

– พระเยซูวางแบบอย่างไว้ในเรื่องความกตัญญู พระเยซูทรงชอบให้เรากตัญญู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s