แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:25) { จบบริบูรณ์ }

แนวคิด :

– ยอห์นอธิบายว่าหนังสือพระธรรมยอห์นที่บันทึกเรื่องราวของพระเยซูไว้นั้น บันทึกไว้เพียงแค่บางส่วน เหมือนที่กล่าวไก่อนหน้านี้ ใน ยน. 20:30 “พระ​เยซู​ทรง​ทำ​หมาย​สำ​คัญ​อื่นๆ อีก​หลาย​อย่าง​ต่อ​หน้า​พวก​สา​วก ซึ่ง​ไม่​ได้​บัน​ทึก​ไว้​ใน​หนัง​สือ​เล่ม​นี้”

– ยอห์นบอกว่า ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่พระเยซูทรงกระทำที่ไม่ได้บันทึกไว้ และถ้าคิดจะบันทึกก็คงบันทึกได้ไม่หมด

– เพราะแค่ใน ยน. 1:3 ข้อเดียว ถ้าจะขยายความก็ไม่หมดสิ้นแล้ว ที่กล่าวว่า “พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​สรรพ​สิ่ง​ขึ้น​มา​โดย​พระ​วาทะ ใน​บรร​ดา​สิ่ง​ที่​เป็น​อยู่​นั้น ไม่​มี​สัก​สิ่ง​เดียว​ที่​เป็น​อยู่​นอก​เหนือ​พระ​วาทะ”

การประยุกต์ใช้ :

สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำมีมากมาย แต่พระองค์ทรงเปิดเผยให้เรารับรู้ในวันนี้ เฉพาะเพียงบางเรื่อง แต่เพียงแค่บางเรื่องนี้ก็มากเพียงที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ได้ตลอดวันคืนชีวิตของเรา จงหิวกระหายที่จะรับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เรานี้เถิด…จบบริบูรณ์

Advertisement

One thought on “แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:25) { จบบริบูรณ์ }

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s