แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:24) { ยอห์น }

แนวคิด :

  • ในตอนท้ายของพระธรรมยอห์น มีการเปิดเผยคร่าวๆว่าเป็นผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้ คือยอห์น
  • ยืนยันว่าสิ่งที่เขียนทั้งหมดเป็นความจริง เพราะเขาได้ประสบมาด้วยตัวของเขาเอง
  • ตลอดพระธรรมยอห์น เขาไม่ได้เอ่ยชื่อตัวของเขาเองเลย เมื่อจำเป็นต้องพูดถึงเขา เขาใช้คำว่า “สาวกที่พระองค์ทรงรัก” ซึ่งไม่ได้หมายถึง พระเยซูรักเขามากกว่าคนอื่น แต่เป็นการถ่อมตัวรู้ว่า เขาเป็นผู้หนึ่งที่ถูกรักโดยพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

  • ยอห์นเป็นพยานถึงพระเยซู ในรูปแบบที่ให้ตนเอง ถูกกล่าวถึงหรือปรากฏน้อยที่สุด แต่ก็ต้องการยืนยันว่า เขาเป็นผู้ที่ประสบด้วยตนเองไม่ใช่แค่ฟังคนอื่นมา ด้วยเหตุนี้รูปแบบจึงออกมาเป็นดังพระธรรมยอห์นที่เราเห็นในทุกวันนี้
  • การเป็นพยานเพื่อพระเยซู คือ การเล่าความจริง จากประสบการณ์ที่เราได้ประสบ ด้วยท่าทีที่ให้พระเยซูได้รับเกียรติมากที่สุด ตนเองได้รับเกียรติให้น้อยที่สุด

One thought on “แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:24) { ยอห์น }

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s