แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:22) { ไม่เกี่ยวกับเรา }

แนวคิด :

– เปโตรอยากรู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับยอห์น เขาจึงถามพระเยซูเกี่ยวกับยอห์น

– แต่แทนที่พระเยซูจะตอบคำถามของเขา พระองค์กลับสอนเขาว่า ไม่สำคัญเลย ว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไร แต่มีเรื่องสำคัญที่เขาต้องจดจ่อคือ พระเยซูทรงประสงค์ให้เขาทำอะไร

– สิ่งนั้นคือ  จงติดตามพระเยซูไปตลอดวันคืนของชีวิตของเขา

การประยุกต์ใช้ :

–  ไม่เกี่ยวกับเราว่า คนอื่นจะได้รับพระพรมากน้อยเพียงใด

– ไม่เกี่ยวกับเราว่า คนอื่นจะได้รับมอบหมายให้ทำอะไร สิ่งนั้นยากง่ายเพียงใด แล้วเขาลงมือทำตามมากแค่ไหน

– แต่สิ่งที่สำคัญคือ วันนี้ พระเยซูประสงค์ให้เราทำอะไร แล้วเราสัตย์ซื่อทำตามในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายนั้นมากเพียงใด

One thought on “แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:22) { ไม่เกี่ยวกับเรา }

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s