แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:21) { แล้วคนนั้นจะเป็นอย่างไร? }

แนวคิด :

– หลังจากที่พระเยซูบอกเปโตรว่า ในอนาคตเขาจะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการตายอย่างไร(ข้อ 18) แล้วเขาก็เดินตามพระเยซูไป และยอห์นก็เดินตามมาด้วย(ข้อ 20)

– เปโตรจึงถามพระเยซูว่า แล้วยอห์นละ ยอห์นจะตายอย่างไร?

– เปโตรได้รับคำบอกแล้วว่า ตนจะตายอย่างไร พอนึกถึงยอห์น จึงอยากรู้ว่ายอห์นจะตายอย่างไร

– เหตุที่เปโตร ไม่ได้อยากรู้การตายของคนอื่นนอกจากยอห์น อาจเป็นเพราะยอห์นคนเดียวเท่านั้น ที่ดูเหมือนจะได้รับอะไรมากมายเหมือนกับเขา

– เปโตร และ ยอห์น เป็นสาวกพวกแรกที่พระเยซูทรงเรียก เป็นผู้เห็นบุตรสาวของไยรัสเป็นขึ้นมาจากความตาย  เป็นผู้เห็นพระเยซูทรงจำแลงพระกาย เป็นอยู่ใกล้พระเยซูที่สุดตอนพระองค์อธิษฐานในสวนเกทเสมนี เป็นผู้ที่ได้เห็นอุโมงค์ว่างเปล่ากับตา และอื่นๆ

– เปโตรได้รับมากมายก็จริง แต่ดูเหมือนยอห์นก็ได้รับด้วย เปโตรจึงอยากรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับยอห์น ว่าจะเหมือนตนหรือไม่

การประยุกต์ใช้ :

– บ่อยครั้งที่พระเจ้าประทานอะไรให้แก่เรามากมาย แทนที่เราจะซาบซึ้ง สนใจ จดจ่อ กับสิ่งเหล่านั้น เรากลับทำเหมือนเปโตร โดยหันไปสนใจว่า คนอื่นได้รับอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้รับ

วันนี้ พระเจ้าประทานพระคุณแก่เรามากมาย เราสมควรซาบซึ้งและขอบพระคุณ ส่วนพระองค์จะประทานพระคุณมากมายอย่างไรต่อคนอื่น เราไม่จำเป็นต้องไปสนใจ รู้เพียงแค่ว่าพระคุณของพระองค์มีมากมายเพียงพอสำหรับชีวิตของเราแน่นอน

One thought on “แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:21) { แล้วคนนั้นจะเป็นอย่างไร? }

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s