แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:19) { จงตามเรามา }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับเปโตรว่า “ท่าน​จะ​เหยียด​มือ​ออก และ​จะ​มี​คน​มา​คาด​เอว​ของท่าน” (ข้อ 18)  เพื่อบอกให้เขารู้ล่วงหน้าว่า ต่อไปเขาจะตายเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซู โดยถูกตรึงกางเขนกลับหัว

– เมื่อพระองค์บอกเขาอย่างนั้นแล้ว พระองค์ก็ตรัสกับเขาว่า จงตามพระเยซูมา

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูบอกกับเปโตรว่า พระองค์รับรู้แล้วว่าเขารักพระองค์ และบอกว่าต่อไปเขาจะตายเพื่อพระองค์ ดังนั้น เขาสามารถพิสูจน์รักที่มีต่อพระเยซูได้ ด้วยการติดตามเป็นสาวกของพระองค์ ทำสิ่งที่พระบัญชาแก่เขา

– เมื่อพระเยซูเรียกเปโตร ให้ตามพระองค์ไปครั้งแรก ใน มธ. 4:19 เขาตอบสนองด้วยการละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์ไป ตลอด 3 ปี

– บัดนี้พระเยซูทรงเรียกเขาอีกครั้ง และเขาตอบสนองด้วยการติดตามพระองค์ตลอดจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต

วันนี้ พระเยซูทรงเรียกเรา ให้ละทิ้งทุกสิ่งที่เป็นความฝันของเรา แล้วติดตามพระองค์เพื่อทำให้ความฝันของพระเยซูในโลกนี้สำเร็จ เราจะตอบสนองต่อพระองค์เช่นไร?

One thought on “แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:19) { จงตามเรามา }

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s