แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:18) { รักหมดหัวใจ }

แนวคิด :

– เปโตรเสียใจที่พระเยซูถามเขาถึง 3 ครั้ง แต่เขาตอบพระองค์ได้แค่ เขารักพระองค์แบบเพื่อนรักเท่านั้น(ข้อ 17)

– แล้วพระเยซูก็เริ่มบอกถึงอนาคตของเปโตรให้เขาฟัง ว่า ในช่วงที่เขายังหนุ่มนี้ เขาจะแสดงความรักต่อพระเยซูด้วยการเผชิญการข่มเหง และเขาต้องหนีระหกระเหินไปยังที่ต่างๆที่เขาคิดว่าควรไป

– แต่ในอนาคตเมื่อเขาแก่แล้ว เขาจะสำแดงความรักของเขาที่มีต่อพระเยซูด้วยการยอมตายเพื่อพระองค์

– ตามประวัติศาสตร์บันทึกว่า 34 ปีต่อมาหลังเหตุการณ์นี้ เปโตรเต็มใจเดินเข้าไปกรุงโรม เพื่อถูกจับและเมื่อเขากำลังจะถูกประหารชีวิตโดยการตรึงกางเขนนั้น เขาขอว่า เขาไม่สมควรตายเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ตรึงกางเขนของเขาแบบกลับหัว

– ดังนั้นทหารที่ตรึงเขากับกางเขนนั้น จึงต้องเอาเชือกมัดเอวของเขาเข้ากับไม้กางเขนก่อน แล้วกลับหัวไม้ ปักลงพื้นดิน

– “พา​เจ้า​ไป​ที่​ที่​เจ้า​ไม่​ปรารถนา​จะ​ไป” ไม่ได้หมายความว่าเปโตรไม่ยินดีที่จะตายเพื่อพระองค์ แต่หมายถึงเขาจะตายอย่างทุกข์ทรมานและน่าอับอายอย่างที่สุด จนไม่มีเนื้อหนังของมนุษย์คนใดปรารถนาที่จะได้พบกับเหตุการณ์นั้น

การประยุกต์ใช้ :

– วันนั้นเปโตร เสียใจที่เขาไม่สามารถรักพระเยซูอย่างสุดหัวใจ แบบไม่มีเงื่อนไข

– แต่พระเยซูทรงทราบ พระองค์ทรงรู้ว่าเปโตรรักพระองค์และในอนาคตความรักนี้ จะพัฒนามากจนกระทั่งยอมตายอย่างทุกข์ทรมานเพื่อพระองค์

– พระเยซูทรงรู้จักหัวใจของเรา รู้ว่าเรารักพระองค์ และเราอยากรักพระองค์อย่างสุดหัวใจ แต่วันนี้มันยังไม่เกิดขึ้น ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงทราบหัวใจของเรา ให้เราขอพระองค์ทรงช่วยเราให้รักพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกวันๆด้วยเถิด


One thought on “แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:18) { รักหมดหัวใจ }

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s