แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:17) { เสียใจ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงถามเปโตร 2 ครั้งแรก พระองค์ถามว่า ท่านรักเราแบบไม่มีเงื่อนไขหรือ? (รักแบบ Agape)

– แต่เปโตรกลับตอบว่า เขารักพระองค์แบบเพื่อนรัก (รักแบบ Phileo)

– ในครั้งที่ 3  นี้ พระเยซูทรงถามเปโตรว่า เจ้ารักเราแบบเพื่อนรักหรือ?(Phileo)

– เปโตรก็ตอบว่า เขารักพระองค์แบบเพื่อนรัก (Phileo)

– เปโตรเสียใจมากที่พระเยซูถามเขาว่ารักพระองค์ไหมถึง 3 ครั้ง และเขาก็ตอบรับรักพระองค์ได้เพียงรักแบบเพื่อนรักเท่านั้นทั้ง 3 ครั้ง

– ใช่แล้ว ณ วันนั้น เปโตรยังไม่ได้รักพระเยซูถึงขนาดยอมตายเพื่อพระองค์ แต่ต่อมา เขาได้รักพระเยซูจนยอมถูกประหารชีวิตเพราะเหตุความจงรักภักดีที่เขามีต่อพระเยซู

– แม้วันนั้น ความรักที่เขามีต่อพระเยซูยังไม่ได้มากเต็มขนาด แต่ก็มากพอที่พระเยซูจะมอบหมายภารกิจที่สำคัญยิ่งให้แก่เขา คือ เลี้ยงดูผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– เปโตรเสียใจที่พระเยซูถามเขาถึง 3 ครั้ง แต่ความจริงแล้ว พระเยซูถามเช่นนั้นเพราะพระองค์ทรงรักเขา ให้โอกาสเขาได้แก้ตัวใหม่

บางครั้งสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดกับเรา เรารู้สึกเสียใจที่ต้องพบกับเหตุการณ์นั้น แต่ความจริงแล้วเราหารู้ไม่ว่า เหตุการณ์ที่แท้แล้วพระเยซูประสงค์ดีสำหรับชีวิตของเรา

One thought on “แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:17) { เสียใจ }

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s