แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:14) { ปรากฏเป็นครั้งที่ 3 }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระองค์ปรากฏแก่เหล่าสาวกเป็นครั้งแรกในค่ำวันเดียวกันนั้น

– 8 วันต่อมาพระองค์ก็ปรากฏแก่พวกสาวกเป็นครั้งที่ 2

– และที่ทะเลสาบกาลิลีนี้ พระเยซูทรงปรากฏแก่พวกสาวกเป็นครั้งที่ 3

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ขณะเมื่อพระองค์ยังไม่เสด็จกลับไปหาพระบิดา ทำไมพระเยซูไม่อยู่กับพวกสาวกตลอดเวลา แต่ทรงเลือกปรากฏแก่เขาเป็นช่วงๆ?

– อาจจะมีเหตุผลหลายประการในเรื่องนี้ แต่หนึ่งในเหตุผลเหล่านั้น น่าจะเป็นเพราะว่า พระองค์ประสงค์ให้พวกสาวกใช้ความเชื่อ แม้พวกเขาไม่ได้เห็นพระองค์อยู่ต่อหน้า แต่พวกเขาจะใช้ความเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว

– เพราะพวกเขาต้องไปบอกคนอื่นๆ ว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ทรงชนะความตายแล้ว โดยที่คนอื่นๆเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระเยซูกับตาของพวกเขา เพียงได้ยินถ้อยคำจากพวกสาวกเท่านั้น

– ดังนั้นการทำให้พวกสาวกเชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ในขณะที่พวกเขาไม่เห็นพระเยซูปรากฏท่ามกลางเขา จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

วันนี้ พระเจ้าทรงนำให้เราพบกับประสบการณ์บางอย่าง เพื่อพระเจ้าจะทรงสามารถใช้เราเป็นพระพรต่อผู้คนมากมายในอนาคตได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s