แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:13) { ทรงปรนนิบัติ }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูเชิญพวกสาวกมาทานอาหารที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ พวกเขารู้ว่าผู้ที่เชิญเขาคือ พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา(ข้อ 12)

– แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา ก็เริ่มทำพระราชกิจของพระองค์อีกครั้ง ด้วยการเข้ามาหยิบขยมปังและหยิบปลา อจกให้แก่พวกเขา

– ซึ่งหน้าที่นี้ น่าจะเป็นหน้าที่ของบ่าวที่จะทำแก่นาย แต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา ผู้มีชัยเหนือความตาย ทรงปรนนิบัติพวกเขา

– พระเยซูก็ปรารถนาให้พวกเขาปรนนิบัติซึ่งกันและกัน แบบไม่ถือตัว อย่างที่พระเยซูทรงกระทำแก่พวกเขา

– ดังพระเยซูทรงตรัสใน ยน. 13:15 หลังจากที่พระองค์ทรงล้างเท้าเหล่าสาวก ว่า “เพราะ​ว่า​เรา​วาง​แบบ​อย่าง​แก่​พวก​ท่าน​แล้ว เพื่อ​ให้​ท่าน​ทำ​เหมือน​อย่าง​ที่​เรา​ทำ​กับ​ท่าน​ด้วย”

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงวางแบบอย่างแห่งการรับใช้พระเจ้าให้แก่เราทั้งหลาย คือ องค์พระผู้เป็นเจ้ายังปรนนิบัติพี่น้องของเรา

– เราเองสมควรอย่างยิ่งที่จะปรนนิบัติพี่น้องในพระคริสต์ อย่างถ่อมใจ เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงกระทำ

– เป็นไปได้อย่างไร ที่เราจะปรนบัติพระเยซู โดยไม่ปรนนิบัติพี่น้อง ผู้ซึ่งพระเยซูปรนนิบัตินั้น

Advertisement

One thought on “แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:13) { ทรงปรนนิบัติ }

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s