แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:10) { ขอปลาหน่อย }

แนวคิด :

– เมื่อพวกสาวกขึ้นมาถึงฝั่งพร้อมปลาจำนวนมาก ก็พบว่าพระเยซูได้เตรียมปลาย่างและขนมปัง ไว้ให้พวกเขาแล้ว(ข้อ 9)

– แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่า ให้เอาปลาที่เพิ่งจับได้เมื่อกี้มาบ้าง เพื่อทำเป็นอาหารร่วมกับปลาที่มีอยู่

– ช่างเป็นเกียรติที่พระเยซูประทานให้แก่พวกสาวก ที่พระองค์เปิดโอกาสให้พวกเขามีส่วนร่วมงานกับพระองค์ในการทำอาหารครั้งนี้ ทั้งที่พระองค์ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากพวกเขาเลยก็ได้

– แต่คิดดูสิ หากพวกสาวกปฏิเสธที่จะมอบปลาบางส่วนนั้นแก่พระเยซู จะเป็นการเสียมารยาทที่น่าเกลียดเพียงใด

– เช่น สาวกอาจบอกว่า นี่เราอุตส่าห์จับปลามาทั้งคืนนะกว่าจะได้พวกปลานี่มา ท่านไม่เห็นทำอะไรเลยจะให้เรานำมาให้ท่านอย่างนั้นหรือ โดยที่ลืมไปว่าที่จะปลาได้มากเพียงนี้ก็เพราะพระเยซูทรงช่วยพวกเขา

– หรืออาจจะกล่าวว่า ไม่เห็นจำเป็นต้องให้ท่านเลย ท่านก็มีปลาอยู่แล้วนี่นา โดยลืมไปว่านั่นเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาจะมีสิทธิร่วมงานกับพระองค์

– หรือ อาจจะกล่าวว่า นี่มันของพวกเรา ทำไมเราจึงต้องให้ท่านด้วย โดยลืมไปว่าที่พระองค์ขอนั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระองค์เอง แต่เพื่อพวกเขาต่างหาก และลืมไปว่าความจริงแล้วพระองค์ไม่จำเป็นต้องขออะไรจากพวกเขาเลยก็ได้

การประยุกต์ใช้ :

– กรณีสมมติข้างต้น ไม่เกิดขึ้นจริงกับพวกสาวก พวกเขาตอบสนองต่อพระเยซูอย่างสมควร

– แต่กรณีสมมติเหล่านั้นกลับเกิดขึ้นกับคริสเตียนจำนวนไม่น้อยในปัจจุบัน

– พวกเขาไม่ยินดีถวายเงิน ถวายเวลา ถวายความสามารถ เพื่อจะร่วมงานกับพระองค์ ทั้งที่เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงประทานแก่พวกเขา

– บางคนคิดว่า นี่เป็นสิ่งที่ฉันอุตส่าห์ทุ่มเทหามาได้ด้วยตนเอง แต่เขาลืมไปว่า ความจริงแล้วพระเจ้าทรงอวยพระพรเขา

– บางคนคิดว่า ไม่เห็นจำเป็นต้องถวายอะไรให้แก่พระองค์หรอก พระองค์มีเหลือเฟือ จะมายุ่งอะไรกับเงินทองและความสามารถเล็กๆน้อยๆของฉัน แต่เขาลืมไปว่า ความจริงแล้วพระองค์กำลังเชิญเขามาร่วมรับเกียรติอันยิ่งใหญ่

– บางคนคิดว่า การถวายของเขานั้นเพื่อประโยชน์ต่อพระเจ้า แต่เขาลืมไปว่า ความจริงพระเจ้าไม่จำเป็นต้องพึ่งเขาเลย แต่พระองค์เปิดโอกาสให้เขามอบถวายแด่พระองค์ก็เพื่อชีวิตของเขาเองจะได้รับพระพรมากมาย

– วันนี้ พระเยซูกำลังตรัสกับเรา ขอปลาที่เรามีนั้นให้พระองค์บ้าง เราจะตอบสนองต่อคำขอนี้อย่างไร?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s