แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.18:39) { ปล่อยดีไหม? }

แนวคิด :

– เจ้า​เมืองที่โรมส่งมาปกครองแคว้นยูเดีย มัก​จะ​ปล่อย​นักโทษ ใน​ทุก​เทศกาลปัส​กา​ เพื่อ​เอา​ใจ​ชาวยิว จะได้ปกครองได้ง่ายขึ้น

– ปีลาตจึงถามพวกมหาปุโรหิต ในทำนองเยาะเย้ย เสียดสีว่า พระเยซูเป็นกษัตริย์ของพวกยิว งั้นให้เขาปล่อยพระเยซูดีไหม ในเทศกาลปัสกานี้ เพราะไม่สามารถหาข้อกล่าวหาใดๆที่จะเอาผิดพระเยซูได้เลย

การประยุกต์ใช้ :

– แม้แต่ปีลาตชนต่างชาติยังเสนอให้ปล่อยพระเยซู เพราะไม่สามารถหาความผิดใดๆในพระองค์ได้

– แต่พวกยิวไม่ยอมปล่อยพระเยซู ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่มีความผิดใดๆเลยก็ตาม

เมื่อคนเริ่มทำตามใจปรารถนาของตนเอง ใจที่แข็งกระด้างของเขาจะยิ่งแข็งกระด้างขึ้นเรื่อยๆ จนต่อให้เป็นสิ่งที่ผิด เขาก็ยังมองว่ามันถูกต้องอยู่ดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s