แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:5) { ได้ปลาบ้างไหม? }

แนวคิด :

– คำว่า “ลูกเอ๋ย” เป็นสำนวนในเวลานั้นที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย ด้วยความรักและอ่อนโยน

– เมื่อพระเยซูเรียกพวกสาวกทั้ง 7 คน ที่อยู่ในเรือหาปลา พวกเขายังคง จำพระเยซูไม่ได้

– พระองค์ถาม ชาวประมงผู้กำลังหาปลา ว่ามีปลาบ้างไหม? เป็นการตอกย้ำให้พวกเขาตระหนักว่า การพยายามของพวกเขากำลังไร้ประโยชน์ ไม่ว่าพวกเขาจะชำนาญขนาดไหน หรือ ใช้ความพยายามมากเพียงใดก็ตาม

การประยุกต์ใช้ :

– บางครั้งพระเจ้าจงใจ ปล่อยให้เราใช้ความพยายามของตนเอง เพื่อทำตามวิธีการของตนเอง เพื่อเราจะเรียนรู้ว่า เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์

พระเยซูถามพวกสาวก ว่าได้ปลาบ้างไหม? เพื่อให้เขาตระหนักถึงการไร้ประโยชน์จากความพยายามของตน วันนี้พระเจ้าอาจกำลังถามเราเพื่อให้เราทบทวนสิ่งที่เราทำด้วยกำลังของตนเองว่า ได้ผลบ้างหรือไม่? เพื่อให้เรารู้ตัวแล้วหันกลับมาพึ่งพาพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s