แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.18:38) { ไม่มีความผิด }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูบอกปีลาตว่า พระองค์มาเพื่อเป็นพยานให้กับสัจจะ (ข้อ 37) ปีลาตจึงถามพระเยซูว่า สัจจะคืออะไร? ดูเหมือนคำถามเป็นคำถามเชิงดูถูก ไม่ใช่เพราะอยากรู้ความหมายจริงๆ ไม่เหมือนนิโคเดมัส ใน ยน.3

– ดังนั้นพระเยซูจึงไม่ได้ตอบคำถามของปีลาต

– แล้วปีลาตจีงออกไปหาพวกมหาปุโรหิต ด้านนอกของ​กอง​บัญ​ชา​การ​ปรี​โท​เรียม แล้วบอกผลของการสอบสวนว่า พระเยซูไม่มีความผิด

– ใน ลก. 23:6-12 ได้ขยายความเพิ่มเกี่ยวกับการสอบสวนพระเยซูว่า ปีลาตได้ส่งพระเยซูไปให้เฮโรดเจ้าเมืองแคว้นกาลิลี ที่ช่วงนั้นมาธุระที่กรุงเยรูซาเล็มพอดี ให้ตัดสิน แล้วเฮโรดก็ส่งพระเยซูกลับมาหาปีลาต โดยไม่อาจหาความผิดใดๆของพระเยซูได้

การประยุกต์ใช้ :

– ปีลาตไม่ได้คำตอบ เพราะถามแบบไม่ได้ปรารถนาที่จะรู้จริงๆ

– หลายครั้งเมื่อเราถามหาน้ำพระทัยพระเจ้า เราไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้า เพราะเราไม่ได้อยากจะรู้จริงๆ เพียงแต่อยากให้พระเจ้าตอบให้ตรงกับใจปรารถนาของเราเท่านั้นเอง

หลังจากปีลาตสอบสวนพระเยซูแล้ว พบว่า พระเยซูไม่มีความผิด จึงตัดสินประหารชีวิตพระเยซู ช่างเป็นการตัดสินคดีที่อยุติธรรมที่สุด พระเยซูทรงรับความอยุติธรรม เพื่อเราจะรอดพ้นบาปอย่างยุติธรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s