แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.18:37) { มาเป็นพยานให้สัจจะ}

แนวคิด :

– เมื่อปีลาตได้ยินพระเยซูทรงพูดถึงราขอาณาจักรของพระองค์ ซึ่งเป็นราชอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ(ข้อ 36)

– ปีลาตจึงถามพระเยซูว่า ในเมื่อพระเยซูมีราชอาณาจักร ดังนั้นแสดงว่า พระเยซูก็เป็นกษัตริย์ นะสิ?

– พระเยซูจึงตอบเขาว่า เขาพูดถูกต้องแล้ว พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ และพระองค์เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ และเข้ามาในโลกนี้ ซึ่งหมายความว่าเดิมพระองค์ไม่ได้อยู่ในอาณาจักรแห่งโลกนี้ เปรียบเหมือนกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งเสด็จเข้ามาในอีกเมืองหนึ่ง

– พระเยซูมาไม่ได้เพื่อยึดครองอาณาจักรแห่งโลกนี้ แต่มาเป็นพยานถึงความจริงของพระเจ้า คือความรอดสำหรับมนุษยชาติโดยทางพระมาซีฮา ตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้

– พระเยซูตรัสต่อไปว่า ทุกคนที่อยู่ฝ่ายความจริง คือทุกคนที่เป็นแกะของพระเยซู ย่อมฟังเสียงของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูไม่ได้เข้ามาในโลกนี้ เพื่อครอบครองโลกนี้ เพราะอีกไม่นานทุกอย่างในโลกนี้ก็จะถูกทำลายสิ้น

– พระเยซูเข้ามาในโลกนี้ เพื่อยืนยันว่าคำสัญญาของพระเจ้าเป็นจริง พระองค์มาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความพินาศแห่งโลกนี้

– ทุกคนที่ยอมรับความจริงนี้ ก็จะเป็นคนของพระองค์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทุกคนที่เป็นคนของพระองค์ ย่อมยอมรับความจริงแห่งข่าวประเสริฐนี้

พระเยซูมาไม่ใช่เพื่อครองโลก แต่มาเพื่อช่วยมนุษย์ออกจากโลกที่กำลังพินาศ อย่าให้เรามัวแต่ทุ่มเทเพื่อสิ่งของในโลกที่กำลังพินาศ แล้วละเลยการทุ่มเทเพื่อให้พระเยซูครอบครองในชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s