แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:3) { ​จับ​ปลา​ไม่​ได้​เลย }

แนวคิด :

– เมื่อทราบว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พวกสาวกจึงพากันมาที่กาลิลีตามคำสั่งของพระเยซู หลังจากมาถึงสักพัก พวกเขาก็ยังไม่ได้รับสัญญาณจากพระเจ้า ว่าพระเจ้าจะทรงใช้ให้เขาทำอะไรเลย

– เปโตร ซึ่งเป็นอดีตชาวประมง ผู้ชำนาญในการจับปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับปลาในทะเลสาบกาลิลี จึงชวนเพื่อนๆสาวกที่อยู่ด้วยกัน ให้ทำธุรกิจบางอย่าง คือ ไปจับปลามาขาย

– พวกเพื่อนๆเห็นดีด้วย จึงไปจับปลาที่ทะเลสาบกาลิลีด้วยกัน

– ปรากฏว่า แม้พวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว พวกเขาจับปลาโต้รุ่งก็ยังจับปลาไม่ได้เลยสักตัว

– ซึ่งสิ่งนี้เป็นแผนการของพระเจ้า เพื่อเตรียมพวกเขาให้พบการอัศจรรย์ในอีกไม่กี่ชม.ต่อมา

การประยุกต์ใช้ :

– ท่ามกลางอัครสาวก 11 คน พระเยซูปรากฏพระองค์ครั้งที่ 3 นี้ แก่ สาวก 7 คน ที่พยายามทำอะไรบางอย่าง ตามกำลังเท่าที่เขาจะพอทำได้ แล้วจากนั้นพระองค์จะเริ่มสอนเขาว่าเขาควรทำอะไร

– วันนี้ เราอาจจะไม่รู้แน่ชัดว่า พระเจ้าประสงค์ให้เราทำอะไร แต่อาจจะมีบางอย่างที่เราพอทำได้ เราสามารถเริ่มทำบางอย่างนั้น แล้วในการกระทำนั้นๆ พระองค์จะทรงเปิดเผยพระองค์เองให้เรา เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้น

– คล้ายกับว่า เหมือนพระองค์จะไม่สำแดงแก่สาวกที่นั่งๆนอนๆไม่ทำอะไร แต่สำแดงแก่คนที่ทำบางอย่าง สังเกตจากการบันทึกการเรียกสาวก สาวกทุกคนที่พระองค์ทรงเรียก พวกเขาล้วนกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ทั้งสิ้น

– เหตุที่พวกสาวกจับปลาไม่ได้เลยแม้พยายามเต็มที่แล้วก็ตามเพราะพระเจ้ามีแผนการยิ่งใหญ่ที่จะสำเดงแก่พวกเขา หากวันนี้เราทำอย่างเต็มที่แล้วยังไม่เห็นได้ผลอะไรเลย เป็นไปได้ว่า พระเจ้ากำลังจะทำอะไรบางอย่างที่พิเศษสำหรับเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s