แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.18:36) { อาณาจักรไม่ใช่แบบโลก }

แนวคิด :

– เมื่อปีลาตถามพระเยซูว่า พระองค์ทำผิดอะไร เป็นกษัตริย์ประสาอะไร ทำไมชนชาติของพระองค์เองจึงมอบพระองค์ให้กับปีลาตลงโทษ(ข้อ 35)

– พระเยซูทรงตอบปีลาตว่า อาณาจักรของพระเยซูไม่ได้มาจากการยอมรับของโลก อาณาจักรของพระเยซูไม่ได้เป็นของโลก ไม่ได้เป็นแบบของโลกนี้

– สังเกตได้จากถ้าอาณาจักรของพระเยซูเป็นแบบโลกนี้ พวกของพระเยซูคงจะต่อสู้ขัดขวางไม่ยอมให้พวกยิวจับพระองค์เป็นแน่

– เนื่องจากอาณาจักรของพระเยซูเป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์แห่งฟ้าสวรรค์ ดังนั้นพวกของพระองค์ไม่ได้หมายถึงเหล่าสาวกของพระองค์แต่หมายถึงบรรดาทูตสวรรค์เป็นโกฏิๆแสนๆ ถ้าทูตสวรรค์เหล่านั้นจะขัดขวางพวกยิว มีหรือพวกยิวจะสามารถจับพระองค์ได้

– เนื่องจากอาณาจักรของพระเยซู ไม่เหมือนกับของโลกนี้ ดังนั้นความสำเร็จในอาณาจักรของพระเยซู จึงไม่เหมือนกับความสำเร็จของโลกนี้

– ความสำเร็จแบบโลกนี้ คือ ใช้อำนาจที่มีเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์มากที่สุด เสียประโยชน์น้อยที่สุด

– ความสำเร็จแบบสวรรค์ คือ ใช้อำนาจและศักยภาพทั้งหมดที่ตนมี เพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของตน โดยที่การได้หรือเสียประโยชน์ของตนนั้นไม่สำคัญอะไรเลย

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของเรา เราเป็นประชากรในอาณาจักรของพระองค์

– เราจึงไม่ใช่ของโลก สิ่งที่เราปรารถนาจึงไม่เหมือนกับคนในโลกปรารถนา แต่จะเหมือนกับพระเยซู

เราเป็นประชากรในอาณาจักรของพระเยซู ดังนั้นตัววัดความสำเร็จของเราจึงเหมือนกับกษัตริย์ของเรา คือ การได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นความสำเร็จของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s