แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:2) { กำ​ลัง​อยู่​ด้วย​กัน }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงปรากฏแก่พวกสาวกที่แคว้นกาลิลี ตามที่พระองค์บอกเอาไว้ ซึ่งครั้งนี้พระองค์เลือกปรากฏแก่สาวก 7 คน ได้แก่

– ซีโมนเปโตร ผู้ปฏิเสธพระองค์ ถึง 3 ครั้ง ครั้งนี้พระองค์มาเพื่อให้มีโอกาสแก้ตัวใหม่ และต่อมาเขาจะกลายเป็นหัวหน้าของบรรดาสาวกทั้งหลาย

– โธมัส ผู้ช่างสงสัย ครั้งนี้ความเชื่อของเขาถูกตอกย้ำให้มั่นคงขึ้นไปอีก

– นาธานาเอล ผู้จริงใจ พระยซูเคยตรัสเกี่ยวกับตัวเขาไว้ใน ยน. 1:47 ว่า “นี่​แหละ ชาว​อิส​รา​เอล​แท้ ใน​ตัว​เขา​ไม่​มี​อุบาย” ครั้งพระองค์ทรงเลือกผู้ที่จริงใจคนนี้ให้ได้พบกับพระองค์ด้วย

– ยอห์น สาวกที่พระองค์ทรงรัก ผู้จะเขียนพระธรรมยอห์น , จดหมายฝาก 1 2 3 ยอห์น และพระธรรมวิวรณ์ และจะเป็นสาวกที่มีชีวิตอยู่นานที่สุด

– ยากอบ ผู้ที่อีกไม่นานจะเป็นคนแรกที่จะถูกตัดคอ เพราะความเชื่อวางใจในพระเยซู สมควรอย่างยิ่งที่เขาจะพบกับพระเยซูอีกครั้งในครั้งนี้

– และสาวกอีก 2 คน ซึ่งพระคัมภีร์จงใจไม่บอกชื่อ แปลว่า เราไม่ต้องรู้ก็ได้ 555 แต่ถ้าจะให้เดา ก็น่าจะเป็น ฟิลิปและอันดรูว์ เพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้น  ใน ยน. 1:44 บอกว่า “ฟีลิป​มา​จาก​เบธ​ไซ​ดา​เมือง​ของ​อัน​ดรูว์​และ​เป​โตร” และ อันดรูว์เป็นน้องชายของเปโตร ฟีลิปก็สนิทกับนาธานาเอล แต่ช่างเถอะพระคัมภีร์ไม่อยากให้รู้ ไม่รู้ก็ได้ ^_^

– พวกเขากำลังอยู่ด้วยกัน ไม่ได้แยกย้ายกันไปตามทางของตน สาเหตุน่าจะเพราะว่า พวกเขากำลังรอคอยที่จะพบพระเยซูผู้เป็นขึ้นมาจากความตาย ว่าพระองค์จะสั่งให้ทำอะไรต่อไป คำสั่งล่าสุดคือให้มาที่กาลิลีนี้

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อพระเยซูเลือกปรากฏกับใคร หรือเลือกทำอะไร พระองค์มีพระประสงค์ของพระองค์เอง ซึ่งเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจก็ได้ เพียงแค่เชื่อฟังสิ่งที่พระองค์สั่งก็พอ

– เนื่องจากพวกสาวก เชื่อฟังพระเยซูมาที่กาลิลี และอยู่ร่วมกัน รอคอยการทรงนำขั้นต่อไปจากพระองค์ พวกเขาจึงได้พบกับพระเยซูและรับการสำแดงจากพระองค์

– เมื่อเราเริ่มเชื่อฟังขั้นตอนที่เรารู้แล้วนั้น พระเจ้าจะเริ่มเปิดเผยขั้นตอนต่อไปให้เราได้รับรู้มากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s