แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.18:35) {กษัตริย์ผู้ถูกปฏิเสธ}

แนวคิด :

– หลังจากที่พระเยซูทรงถามปีลาตว่า ที่เขาคิดว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของยิวนั้น เขารู้มาเองหรือคนอื่นบอกมา (ข้อ34)

– เขาจึงตอบพระองค์ว่า เขาไม่ใช่ยิว เขาเป็นคนโรม เขาจึงไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับยิว โดยเฉพาะเรื่องพระมาซีฮา กษัตริย์ของพวกยิว ดังนั้นข้อกล่าวหาที่กล่าวหาพระองค์นั้นไม่ได้มาจากตัวเขา แต่มาจากพวกยิว พวกเดียวกับพระองค์นั่นแหละ

– ว่าแต่ พระองค์ทำผิดอะไรนะ? ช่วยบอกหน่อยสิ (เป็นงั้นไป !!!)

– ที่ปีลาตถามเช่นนั้น ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ข้อกล่าวหาของพวกมหาปุโรหิต ไม่น่าเชื่อถือ และไม่น่าจะถือเป็นความผิดของพระเยซูได้

การประยุกต์ใช้ :

– ปีลาตเข้าใกล้สวรรค์มากเหลือเกินแล้ว เพียงแต่เขาจะยอมรับรู้ว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา กษัตริย์ผู้มาจากสวรรค์ ตัวเขาคงได้พบความรอดในพระองค์

– แต่ปีลาต ไม่สนใจคำถามของพระเยซูที่ชวนให้เขาคิดถึงความเป็นกษัตริย์ของพระองค์(ข้อ34) เขาสนใจเพียงแต่จัดการเรื่องที่มากวนใจเขาแต่เช้าตรู่นี้ให้หมดๆไปนั่นก็พอแล้ว

– สำหรับปีลาต ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซู ดูเหมือนไม่สำคัญอะไรเลย เพราะพระองค์ก็เป็นแค่กษัตริย์ที่ไม่มีใครยอมรับ แม้แต่ประชาชนของพระองค์เอง ยังจับตัวพระองค์มามอบให้แก่คนที่ไม่ใช่ยิวอย่างเขาเลย

– วันนี้ ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซู มีความหมายต่อเรามากเพียงใด?

อย่าเป็นเหมือนพวกมหาปุโรหิต ผู้รู้ว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ แต่ไม่ยอมให้พระองค์เป็นกษัตริย์ในชีวิตของพวกเขา หรืออย่าเป็นเหมือนปีลาตผู้เข้าใกล้จอมกษัตริย์แต่กลับไม่สนใจความเป็นกษัตริย์ของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s