แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:1) { นัดหมายแห่งสวรรค์ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ทรงปรากฏแก่สาวกหลายครั้ง แต่ยอห์นเลือกบันทึกการปรากฏครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ครั้งนี้เป็นการปรากฏตัวต่อพวกสาวกเป็นครั้งที่3 (ยน.21:14)

– ครั้งนี้พระเยซูปรากฏแก่เหล่าสาวกที่​ทะเล​ทิเบ​เรียส หรือ ทะเลสาบกาลิลี

– การปรากฏครั้งนี้ เป็นไปตามที่พระเยซูได้ ฝากพวกผู้หญิงที่พระเยซูปรากฏแก่พวกนางแล้วใช้พวกนางไปบอกพวกสาวก ใน มธ. 28:10 ว่า “… จง​ไป​บอก​พี่​น้อง​ของ​เรา​ให้​ไป​ยัง​กา​ลิ​ลี จะ​ได้​พบ​เรา​ที่​นั่น”

การประยุกต์ใช้ :

– การปรากฏของพระเยซูต่อพวกสาวก 2 ครั้งแรก เนื่องจากพวกเขายังไม่เชื่อว่า พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว จึงยังคงอยู่ในเยรูซาเล็ม เก็บตัวอยู่ในห้อง

– แต่ครั้งนี้ พวกเขาออกมาจากเยรูซาเล็ม แคว้นยูเดีย กลับมาที่แคว้นกาลิลี ตามที่พระเยซูได้บอกเอาไว้ แล้วพวกเขาก็ได้พบพระเยซูที่นั่นจริงๆ

เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า เราจะพบกับนัดหมายแห่งสวรรค์ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้แก่เราไว้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s