แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.18:34) { ถามอย่างเมตตา }

แนวคิด :

– เมื่อเจ้าเมืองปีลาต ถามพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกยิวจริงๆหรือเปล่า(ข้อ 33)

– พระเยซูทรงตอบเขา ด้วยคำถาม ว่า การยอมรับว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์นี้ เขาคิดเอง สืบเสาะจนเข้าใจเอง หรือ คิดอย่างนั้นเพราะไปฟังคนอื่นพูดมา?

– ข้อนี้ เราจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้น

– พระเยซูไม่ได้กำลังตรัสกับศัตรูคู่อาฆาตที่กำลังจะสั่งประหารพระองค์ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

– แต่พระเยซูกำลังตรัสกับปีลาตที่พระองค์ทรงรัก ผู้ที่พระองค์กำลังเต็มใจเดินไปสู่ความตายบนไม้กางเขน เพื่อช่วยเขาให้รอดพ้นบาป

– พระเยซูถามปีลาตเช่นนั้น เพื่อเตือนสติให้เขาคิดได้ ว่า ข้อกล่าวหาที่พวกมหาปุโรหิตกล่าวหานั้น ปีลาตเองไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้เลย ปีลาตไม่ควรทำผิดพลาดโดยการรับอิทธิพลจากคนอื่น ทั้งที่ตนเองไม่มีข้อมูลใดๆเรื่องนั้นเลย

การประยุกต์ใช้ :

– ทั้งที่ปีลาตกำลังจะสั่งประหารชีวิตพระเยซู แต่ถึงกระนั้นพระเยซูยังคงปฏิบัติต่อเขาอย่างมีเมตตา

– ขนาดปีลาตพระองค์ยังปฏิบัติต่อเขาอย่างมีเมตตา ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระองค์จะปฏิบัติต่อเราผู้เป็นบุตรของพระองค์ด้วยพระกรุณาอย่างเหลือล้นแน่นอน

ทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราตอนนี้ ขอให้เราเปิดตาฝ่ายวิญญาณออก มองให้เห็นพระเมตตาอย่างเหลือล้นของพระเจ้าที่มีต่อเราท่ามกลางเหตุการณ์ในวันนี้เถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s