แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.18:33) { เป็นกษัตริย์จริงหรือ? }

แนวคิด :

– หลังจากพวกมหาปุโรหิตพาพระเยซูมาหาเจ้าเมืองปีลาต เพื่อให้ปีลาดประหารพระเยซูเสียทั้งที่พวกเขาไม่สามารถหาข้อกล่าวหาที่สมเหตุสมผลที่จะประหารพระเยซูให้แก่ปีลาตได้เลย

– ใน ลก. 23:2 ได้ขยายความเพิ่มเติมว่า พวกเขาก็ยัดเยียดข้อหาแบบไม่มีหลักฐานให้แก่พระเยซู ​ว่า “เรา​พบ​ว่า​คน​นี้​กำ​ลัง​ทำ​ให้​ชน​ชาติ​ของ​เรา​ไขว้​เขว​และ​ไม่​ให้​ส่ง​ส่วย​แก่​ซี​ซาร์ และ​บอก​ว่า​ตัว​เอง​เป็น​พระ​คริสต์​กษัตริย์​องค์​หนึ่ง”

– จากข้อนี้ ถ้าดูข้อหาที่พวกมหาปุโรหิต ใช้บอกแก่ปีลาตว่าพระเยซูสมควรถูกประหาร คือ ข้อหาว่าพระเยซูเป็นคริสต์ ดังนั้นสมควรตาย

– ข้อหาไม่ได้บอกว่า พระเยซูสมควรตายเพราะพระเยซูไม่ใช่พระคริสต์

– แต่บอกว่า พระเยซูกำลังประกาศตัวว่าเป็นพระคริสต์ ซึ่งน่าจะเป็นพระคริสต์กษัตริย์ของยิวจริงๆด้วย ดังนั้น เร็วๆเข้า ปีลาตรีบประหารพระองค์เลย

– ด้วยเหตุนี้ เมื่อปีลาตต้องการทราบความจริง จึงให้พาพระเยซูเข้าไปในกอง​บัญ​ชา​การ​ปรี​โท​เรียม พวกมหาปุโรหิตจึงตามเข้าไปไม่ได้​

– แล้วจึงถามพระเยซู ให้แน่ใจว่า พระองค์เป็นกษัตริย์ของพวกยิว ตามที่พวกมหาปุโรหิตบอก จริงหรือไม่?

– เพราะการตั้งตัวเป็นกษัตริย์ต่อต้านซีซาร์นั้น ถ้าเป็นจริงจะเป็นเรื่องที่ปีลาตไม่สบายใจอย่างยิ่ง

การประยุกต์ใช้ :

– ปีลาตต้องการทราบว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์จริงๆหรือไม่ และเมื่อเขาแสวงหาความจริง เขาก็ได้รู้ความจริง

– พวกมหาปุโรหิต รู้อยู่แก่ใจว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ (ยน. 11:47-48) แต่พวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น พวกเขาจึงไม่รู้ความจริง

หากเราแสวงหาที่จะรู้จักพระเจ้าด้วยใจจริง พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์แก่เราอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s