แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.18:32) { เป็นจริงตามนั้น }

แนวคิด :

– พระเยซูได้ตรัสไว้ก่อนแล้วเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ใน มธ. 20:19 “ทั้ง​จะ​มอบ​ตัว​ท่าน​ไว้​กับ​พวก​ต่าง​ชาติ​เพื่อ​ให้​เยาะ​เย้ย เฆี่ยน​ตี​และ​ตรึง​ไว้​ที่​กาง​เขน และ​วัน​ที่​สาม​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่”

– ใน มธ. 26:4 “เขา​ทั้ง​หลาย​ปรึก​ษา​กัน​ที่​จะ​จับ​พระ​เยซู​ด้วย​อุบาย​และ​เอา​ไป​ฆ่า​เสีย” พวกมหาปุโรหิตวางแผนที่จะจับและฆ่าพระเยซู ซึ่งถ้าพวกเขาใช้วิธีอื่น เช่น ลอบฆ่า หรือ เอาหินขว้างพระเยซูให้ตาย แทนที่จะจับตัวพระเยซูไปให้ปีลาต ก็จะไม่เกิดการถูกตรึงกางเขนขึ้น เพราะพวกยิวไม่มีสิทธิ์ตรึงกางเขนพระเยซู

– พระเยซูได้สิ้นพระชนม์ในมือคนต่างชาติ โดยการถูกตรึงที่กางเขน ตรงตามที่พระเยซูบอกไว้ล่วงหน้าทุกประการ

การประยุกต์ใช้ :

– แผนการของพระเจ้า ที่พระองค์ได้ตรัสไว้นั้นสำเร็จเป็นจริงเสมอ

– หนึ่งในบรรดาหลักฐานที่พิสูจน์ถึงการทรงพระชนม์อยู่และฤทธานุภาพสูงสุดของพระองค์ ก็คือ การที่พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้เป็นจริงเสมอมาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้สำหรับเราผู้เป็นประชากรของพระองค์ก็จะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s