แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.18:31) { อยากให้พระเยซูตาย }

แนวคิด :

– เมื่อพวกมหาปุโรหิตจับตัวพระเยซู พามาหาปีลาต โดยไม่อาจระบุข้อหาได้ชัดเจน(ข้อ30) รู้แต่ว่าอยากให้พระเยซูตาย

– ปีลาตจึงบอกกับพวกเขาว่า ในเมื่อไม่มีข้อหาที่จะเอาผิดได้ แต่พวกเขาว่าพระเยซูมีความผิด ก็จงเอาพระเยซูไปตัดสินเองละกัน เพราะถ้าไม่มีข้อหาปีลาตก็จนปัญญาที่จะตัดสินได้

– พวกเขาจึงตอบปีลาตว่า ทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะถ้าทำอย่างนั้นพวกเขาก็ฆ่าพระเยซูไม่ได้นะสิ เนื่องจากกฏหมายภายใต้การปกครองของโรม พวกเขา​ไม่​มี​สิทธิตัดสิน​ประหาร​ชีวิต​ใคร นอกจากจะ​ได้รับ​อนุญาต​จาก​ข้าราชการที่​โรม​แต่งตั้ง​มาเท่านั้น

– สรุปเรื่องก็คือว่า พวกมหาปุโรหิตอยากฆ่าพระเยซู แต่ฆ่าเองไม่ได้ เลยมาขอปีลาตช่วยฆ่าๆ ให้หน่อยสิ หาข้อหาไม่ได้ก็ช่างมันเถอะ ฆ่าๆไปเถอะ อะไรทำนองนี้

การประยุกต์ใช้ :

– พวกมหาปุโรหิตไม่มีสิทธิที่จะฆ่าพระเยซู แต่ก็กระตือรือร้นที่อยากจะฆ่าพระเยซูเหลือเกิน จึงมาขอให้ปีลาตให้สิทธิฆ่าพระเยซูให้พวกเขา

– ช่างเป็นความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการกระทำเรื่องนี้ เพราะยอมแม้กระทั่งลดตัวลงมาขอร้อง ขอความช่วยเหลือจากคนต่างชาติที่พวกเขาเกลียดนั้น เพื่อจะได้ในสิ่งที่แท้จริงพวกเขาไม่มีสิทธิ คือ สิทธิทำให้พระเยซูต้องตาย

– พวกเขาส่งพระเยซู ไปให้ถูกฆ่าโดยทหารโรม

– พวกมหาปุโรหิตอ้างว่ากำลังทำเพื่อพระเจ้า แต่ความจริงแล้วพวกเขาทำเพื่อตัวเอง โดยความอิจฉาริษยาเป็นแรงผลักดันในการกระทำครั้งนี้

วันนี้ เมื่อเรากำลังทำอะไรที่คิดว่ากำลังรับใช้พระเจ้า ก็ควรจะเปิดใจออก ถ่อมใจลง ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเรา เพราะในบางครั้งด้วยบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ในเรา อาจหลอกเราบิดเบือนความเข้าใจของเรา ทำให้เราคิดว่า การกระทำที่ขัดขืนพระเจ้าเป็นการรับใช้พระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s