แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:31) { เพื่อให้เรามีชีวิต }

แนวคิด :

– ท่านยอห์น ผู้เขียนพระธรรมยอห์นอธิบายว่า สิ่งที่เขียนในพระธรรมยอห์นนี้ ก็เพื่อให้ผู้อ่าน ได้เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า เพื่อว่า ใครที่เชื่อเช่นนั้นจะได้รับการช่วยให้รอดพ้นนรก เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ เมื่อเขาร้องขอความช่วยเหลือจากพระเยซู

– เนื้อหาของพระคัมภีร์ทั้งหมด เขียนไว้เพื่อสำแดงว่า พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ซึ่งใครก็ตามที่เชื่อและยอมรับในสิ่งนี้ เขาจะทำสิ่งหนึ่งคือ ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเยซู พระเยซูจะทรงช่วยเขาให้รอดพ้นความตายไปสู่ชีวิต

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ เราเชื่อและยอมรับอย่างจริงใจ หรือยังว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ที่สามารถช่วยเราพ้นจากผลของบาปและอิทธิพลของบาปได้?

วันนี้ เราได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเยซูแล้วหรือยัง? ให้พระองค์ทรงอภัยบาปผิดทั้งสิ้นของเรา และช่วยให้เรามีชีวิตใหม่ในพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s